18.10.2013.
Upis na master studije je u toku!

Master studije na Fakultetu za medije i komunikacije odvijaju se u sledećim naučnim i umetničkim oblastima:

  • - mediji, 
  • - komunikacije, 
  • - psihologija, 
  • - socijalni rad, 
  • - digitalne umetnosti i 
  • - studije kulture.

Studijski programi medija i komunikacija pokrivaju više tematskih celina: medijikultura i društvodigitalni mediji i cyber-kultura; novinarstvo; film; novi mediji; radio/televizija; reklama; teorija medija i kritika, upravljanje ljudskim resursima.

Studijski program Psihologija obuhvata oblasti kao što su: klinička psihologija, primenjena psihologija, forenzika, psihologija obrazovanja, psihologija ličnosti, savetodavni rad, istraživanja u psihologiji.

Studenti i studentkinje na studijskom programu Socijalni rad imaju mogućnost da, pored prakse, izborom predmeta profilišu svoje studije za: rad sa decom, starim licima, rad u nevladinim organizacijama i različitim službama za pomoć i podršku ugroženim i marginalizovanim grupama.

Nastava na Fakultetu za medije i komunikacije predstavlja sintezu u oblastima koje izučavamo, multidisciplinarna je po prirodi i koristi najnovija tehnološka dostignuća.

Nastojimo da stvorimo akademsku radnu atmosferu u kojoj je moguća intelektualna razmena ideja i slobodno, kreativno ukrštanje mišljenja i stavova. U tom smislu, Fakultet organizuje i gostovanja stranih predavača i saradnju sa vodećim sličnim fakultetima i univerzitetima u Evropi i svetu.

Svi studijski programi na Fakultetu za medije i komunikacije usklađeni su sa principima i standardima Bolonjske deklaracije. Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su student stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Odabirom usmerenja i strukture izbornih predmeta, naše studentkinje i studenti sami kreiraju svoje obrazovne profile. 

Upis na master studije traje do 31. oktobra.
Nastava počinje 4. novembra.

FMK u školskoj 2013/2014. godini nudi sledeće master programe:

• Menadžment u kulturi i medijima
• Odnosi sa javnošću i advertajzing 
• Društvene mreže i internet marketing
• Televizijsko novinarstvo i politika

• Digitalne umetnosti 

• Tehnologija kreativnih industrija (u partnerstvu sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu)

• Komunikacije: Kultura globalnih medija 
- Izborna opcija: Kulturna sociologija
- Izborna opcija: Digitalno društvo (Digital humanities)
Izborna opcija: MA in Politics and Conflict Studies
Izborna opcija: Studije Japana 
- Izborna opcija: Studije prevođenja

• Socijalni rad

• Upravljanje ljudskim resursima


• Psihologija
Izborna opcija: Primenjena psihologija
Izborna opcija: Forenzika
Izborna opcija: Psihologija sporta

• Studije muzike u oblasti medija i komunikacija
• Menadžment muzike i medija


Dodatne informacije možete dobiti putem telefona (011) 26-26-474.

OSTALE VESTI