23.10.2013.
FMK potpisao ugovor o akademskoj saradnji sa Departmanom za medije i komunikacije državnog Univerziteta u Beču

Fakultet za medije i komunikacije prva je visokoškolska ustanova sa teritorije Republike Srbije koja je potpisala Ugovor o akademskoj saradnji sa Fakultetom društvenih nauka državnog Univerziteta u Beču (Universität Wien).  

Višegodišnja uspešna saradnja sa Departmanom za medije i komunikacije pri ovom Fakultetu dobila je i svoj formalni oblik kroz ovaj pravni dokument, koji su sa strane Univerziteta potpisali vice rektor prof. dr Hajnc Fasman (Prof. Dr. Heinz Faßmann), dekan Fakulteta društvenih nauka prof. dr Rudolf Rihter (Prof. Dr. Rudolf Richter) i direktor Departmana za medije i komunikacije prof. dr Klaus Šenbah (Prof. Dr. Kalus Schonbach). 

Ugovorom je predviđena saradnja u više različitih oblasti kao što su razvoj zajedničkih istraživačkih projekata, zajednička organizacija seminara i konferencija, razmena studenata i profesora, saradnja u oblasti unapređenja nastave i razmena naučnih rezultata u formi stručnih publikacija. 

Fakultet za medije i komunikacije već nekoliko godina ostvaruje uspešnu saradnju sa Departmanom za medije i komunikacije Univerziteta u Beču, naročito u oblasti medijskog obrazovanja, medijske pismenosti i medijske kulture. Formalizacijom saradnje dva fakulteta, otvorio se prostor za još ozbiljniju institucionalnu saradnju, razmenu znanja i naučnih postignuća, kao i razmenu studenata i profesora.  Više o Univerzitetu u Beču možete saznati na njihovoj zvaničnoj veb stranici

Kompletan tekst ugovora o saradnji možete pročitati ovde.

OSTALE VESTI