28.10.2013.
Tribina Laboratorije za psihološka istraživanja "Kakvoj slici o sebi težimo?"

Laboratorija za psihološka istraživanja FMK organizuje tribinu na temu: “Kakvoj slici o sebi težimo? Upoznaj sebe, idealizuj sebe, potvrdi ono što o sebi misliš!”, koju vodi 
Bojana Bodroža sa Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu i Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Postoje tri motiva koji upravljaju kognitivnim i afektivnim reakcijama na evaluaciju ličnosti. Pošto self koncept igra aktivnu ulogu u organizaciji i usmeravanju obrade ego relevantnih informacija, ovi motivi se nazivaju “self motivima”. Motiv realistične samoprocene se odlikuje prihvatanjem dobijenih evaluativnih informacija o sopstvenoj ličnosti, bez obzira na njihovu vrednosnu dimenziju. U osnovi ovog motiva leži potreba za upoznavanjem sebe. Motiv samoosnaživanja osobu usmerava na traganje za informacijama koje će joj omogućiti da osnaži osećaj lične vrednosti i održi pozitivnu sliku o sebi. Motiv samopotvrđivanja osobu motiviše da potvrdi postojeću sliku o sebi, pa ona aktivno traga i spremna je da prihvati one informacije koje su u skladu sa postojećim self konceptom – bilo da je slika o sebi pozitivna ili negativna. Koji od ovih motiva dominira našim reakcijama na vrednovanje naše ličnosti i pod kojim uslovima? Kako se ti motivi manifestuju u ponašanju? Da li se ljudi međusobno razlikuju u snazi ovih motiva i da li su te razlike povezane sa nekim karakteristikama ličnosti? Više o tome saznajte na narednoj psihološkoj tribini Fakulteta za medije i komunikcije.

Tribina će biti održana u sredu, 30. 10. u 18.30 časova u sali 8a.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI