18.11.2013.
Poziv na tribinu Laboratorije za psihološka istraživanja FMK

Laboratorija za psihološka istraživanja Fakulteta za medije i komunikacije organizuje tribinu:
PRVA BLIZANAČKA STUDIJA U SRBIJI  
Petar Čolović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prva blizanačka studija u Srbiji sprovodi se u okviru projekta „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“ (179006) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Istraživanje sprovodi tim istraživača sa Filozofskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Osnovni cilj ove kvantitativne bihejvioralno – genetičke studije je utvrđivanje udela naslednih i sredinskih činilaca u brojnim fenotipskim svojstvima. Studijom su obuhvaćene osobine ličnosti (dimenzije petofaktorskog i revidiranog Grejovog modela, kao i specifičniji konstrukti, poput agresivnosti ili traženja senzacija), kognitivne sposobnosti (generalni faktor inteligencije i egzekutivne funkcije), specifični obrasci ponašanja (rizična ponašanja) i psihopatološki fenomeni. Procedura istraživanja obuhvata i medicinski pregled (koji uključuje neurološki pregled) i uzimanje uzorka DNK u cilju procene zigotnosti. U okviru projekta formiran je Registar blizanaca, koji predstavlja platformu za prijavljivanje ispitanika za učešće u istraživanju, a istovremeno i bazu podataka o blizanačkim parovima u Srbiji. Do sada je u ovoj studiji ispitano preko 150 parova odraslih blizanaca, a u Registar je prijavljeno približno 400 parova. Izlaganje u okviru tribine obuhvatiće pregled dosadašnjeg rada Registra blizanaca, opis osnovnih teorijskih i metodoloških postavki kvantitativnih bihejvioralno – genetičkih studija, i prezentaciju prvih rezultata blizanačke studije u Srbiji. Poslednji segment izlaganja odnosi se na procenu heritabilnosti dimenzija Teorije osetljivosti na potkrepljenje, kognitivnih sposobnosti, agresivnosti, traženja senzacija i rizičnih ponašanja, putem jednostavnih biometrijskih modela. 

Tribina će biti održana u sredu, 20. novembra, u 18.30 časova u sali 8a Fakulteta za medije i komunikacije.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI