25.11.2013.
Poziv na tribinu "Jezički simbolizam u srpskom jeziku"

Laboratorija za psihološka istraživanja Fakulteta za medije i komunikacije organizuje tribinu: 

Jezički simbolizam u srpskom jeziku


Jelena Sučević
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jezički simbolizam pretpostavlja da odnos između zvučenja i značenja reči nije u potpunosti arbitraran, odnosno da postoje sistematske preferencije ka određenim zvuk-značenje korespondencijama. Ovaj fenomen predstavlja predmet interesovanja psihologa već skoro čitav jedan vek. Čuvena studija Volfganga Kelera iz 1929. godine ukazala je na postojanje izrazite tendencije da se rečju maluma označavaju obli, a rečju taketa uglasti apstraktni vizuelni objekti, a niz potonjih istraživanja pokazao je da je ova tendencija nezavisna od uzrasta, obrazovanja, jezika i kulture ispitanika. Postojanje simboličkih efekata, odnosno određenih sistematskih povezanosti između reči i objekata na koje te reči ukazuju u suprotnosti je idejama savremenih lingvističkih teorija koje pretpostavljaju da je jezik u potpunosti arbitraran sistem. Ipak, uprkos velikoj istraživačkoj građi, pitanje psihološke relevantnosti jezičkog simbolizma i dalje je otvoreno. Kako se najveći broj studija simbolizma temelji na veštačkom materijalu, a eksperimentalne studije na prirodnom jeziku gotovo da i ne postoje, sproveli smo nekoliko bihejvioralnih i jednu studiju evociranih potencijala sa ciljem da utvrdimo da li postoje efekti jezičkog simbolizma u prirodnom jeziku. Rezultati pokazuju da su određeni simbolički efekti prisutni i da su u pitanju rani efekti, koji u kasnijim fazama obrade bivaju maskirani efektima viših procesa.

Tribina će biti održana na Fakultetu za medije i komunikacije u sredu, 27. novembra, u 18.30 časova u sali 8a.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI