27.11.2013.
Javna debata "Savetovanje i testiranje na HIV u Srbiji – izazovi i rešenja"

U okviru Evropske nedelje testiranja na HIV udruženje građana Siguran puls mladih iz Beograda uz podršku Fakulteta za medije i komunikacije u četvrtak 28.11.2013. sa početkom u 17 časova na Fakultetu za medije i komunikacije, organizuje javnu debatu “Savetovanje i testiranje na HIV u Srbiji – izazovi i rešenja“.

Na debati će se govoriti epidemiolozi koji dugi niz godina rade savetovanje i testiranje na HIV, savetnici iz organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom HIV-a i predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje i Sekertarijata za zdravstvenu zaštitu u Beogradu.

Savetovanje i testiranje na HIV je važna komponenta programa prevencije HIV-a uz pomoć koje se može uticati na smanjenje prenosa HIV infekcije i na rano otkrivanje HIV infekcije. Savetovanje i testiranje su besplatni u našoj zemlji pri insititutima za javno zdravlje i u pojedinim organizacijama civilnog sektora koje rade programe prevencije HIV-a. 

Srbija je po broju savetovanih i testiranih na HIV na dnu evropske liste.

Usluga besplatnog savetovanja i testiranja u Beogradu dostupna je na samo dva mesta, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata i u Gradskom zavodu za javno zdravlje i u jednoj organizaciji civilnog društva. Beograd je dvomilionski grad u kome se godišnje testira preko 70% svih osoba u Srbiji. U organizacijama civilnog sektora usluga je dostupna zahvaljujući bespovratnoj donaciji Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Globalni fond će ovu uslugu finansirati do polovine sledeće godine, kada se potpuno povlači iz Srbije.

Cilj debate je da predstvanici državnih institucija, organizacija civilnog sektora i stručnjaci dođu do zajedničkih preporuka koje bi doprinele da savetovanje i testiranje budu dostupniji građanima, kako bi se što veći broj osoba testirao, saznao svoj HIV status i na vreme se zaštito od HIV-a ili započeo terapiju kako bi sprečio nastanak AIDS-a.

OSTALE VESTI