19.12.2013.
Stručna praksa za studente FMK

Fakultet za medije i komunikacije u okviru svog nastavnog programa organizuje stručnu praksu za studente svih smerova.

Praksa se organizuje u raznim organizacijama, ustanovama, privrednim društvima,  agencijama, bankama, kulturnim centrima, medijskim kućama i državnim institucijama sa kojima Fakultet ima potpisane sporazume o poslovnoj saradnji i upućivanju studenata na praksu.

U toku školske 2012/2013.godine Fakultet je ostvario saradnju sa 112 firmi u kojima su studenti obavili ili još uvek obavljaju stručnu praksu.

Praksa se organizuje i obavlja i na samom Fakultetu u okviru Medija centra, FMK radija, Centra za kreativno preduzetništvo, Centra za izdavačku delatnost, kao i drugih projekata u dogovoru sa profesorima i upravom Fakulteta.

Za svakog studenta  praksa se konkretno  dogovara (FMK- poslodavac) i traje najmanje od dve nedelje do mesec dana (vreme se usklađuje sa studentskim obavezama na Fakultetu), nakon čega se od poslodavca dobija uverenje o obavljenoj praksi, a student Fakultetu podnosi izveštaj o radu ili dnevnik prakse koji je overen od poslodavca.

Jednom u toku studija, praksa se vrednuje od 3 do 5 kredita (ESP bodova) u zavisnosti od učinka, zalaganja i složenosti posla.

Ukoliko su studenti zainteresovani, praksu mogu obavljati i u više različitih firmi čime se mogu steći različita profesionalna i radna iskustva iz oblasti za koje je student zainteresovan.

Studenti mogu i sami da pronađu i odaberu organizaciju u kojoj će obavljati praksu uz dogovor i konsultaciju sa Fakultetom.

Konsultacije u vezi sa praksom (ponuda, izbor, dinamika i sl.) obavljaju se svakog radnog dana na Fakultetu  sa pomoćnikom dekana Slobodanom Radosavljevićem (II sprat, kancelarija 220, tel 011/26-28-124) ili preko e-mail-a slobodan.radosavljevic@fmk.edu.rs.

OSTALE VESTI