20.12.2013.
Poziv na tribinu "Psihologija, teorija, metod i primena"

Laboratorija za psihološka istraživanja FMK organizuje tribinu na temu:
Psihologija, teorija, metod i primena
Josip Berger
Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu u penziji

Psihologija se bavi istraživanjima koja su istovremeno teorijska i metodološki dostupna. Predmet psihologije je izuzetno kompleksan, jer nastoji da obuhvati i razlike koje se javljaju između oblasti istraživanja, metodologije koja je primenjena i ništa manje i zavisnosti od kojih je istraživač pošao. Usled toga, nije ni malo neobično da se broj objavljenih radova i knjiga o psihologiji i iz psihologije neprekidno povećava. Ovaj trend je postao veoma izražen već u dvadesetom veku, kada je psihologija- kao posebna naučna oblast - uključena u programe većine univerziteta i ni malo manjeg broja istraživačkih institucija.          Svaki pokušaj psihologa i drugih koji se time bave, da daju sveobuhvatne odgovore i autorski zaštićena mišljenja, postaju nemoguća. Psihologija - ako se pojednostavljeno razmišlja o njoj - je pokušaj nauke da obuhvati i koliko god je moguće jasno odredi šta je u psihologiji filozofija, empirijska nauka i istraživanja, i posebnost oblasti koja je tematizovana.             Psihologija u našoj zemlji takođe je podeljena, različita, po mnogim osnovama. Prihvatajući ovu konstataciju kao nužno ograničenje, ja sam svoju delatnost, koja se proteže na 50 godina aktivnog rada, ograničio na jednu granu primenjene psihologije, poznate pod nazivom - klinička psihologija.

Tribina će biti održana u sredu, 25. 12. u 18.30 časova u sali 8a Fakulteta za medije i komunikacije.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI