06.02.2014.
Promocija knjige Gila Anidžara "Semiti: Rasa, Religija, Književnost"
Profesor Gil Anidžar

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na razgovor povodom knjige profesora Gila Anidžara SEMITI: RASA, RELIGIJA, KNJIŽEVNOST, koji će se održati  u četvrtak, 13. februara, sa početkom u 18 časova u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda (Trg Republike 5/I).

U razgovoru će učestvovati:

• Filip David (Fakultet dramskih umetnosti, Beograd); 
• Zorica Kuburić (Filozofski fakultet, Novi Sad); 
• Alpar Lošonc (Fakultet tehničkih nauka,  Novi Sad); 
• Jerej Vukašin Milićević (direktor Hrišćanskog kulturnog centra dr Radovan Bigović, Beograd); 
• Gil Anidžar (Columbia University, New York; Fakultet za medije i komunikacije, Beograd). 
• Moderator: Obrad Savić (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd).

Na promociji knjige Gila Anidžara SEMITI: RASA, RELIGIJA, KNJIŽEVNOST (Fakultet za medije i komunikacije, 2014)  pokrenućemo ključno pitanje o statusu Hrišćanstva danas - Hrišćansko pitanje, koje je autor smestio i artikulisao u kontekst „teološko-političke paradigme“. Nastojaćemo da rasvetlimo Anidžarovo razlikovanje između hrišćanstva u običnom, zdravorazumskom smislu reči - Religija, i  Hrišćanstva kao planetarnog, hegemonog, globalizovanog Zapada, utemeljenog na ideji teološkog (i političkog) neprijatelja. U drugom krugu razgovora usredsredićemo se na Anidžarovu Semitsku hipotezu prema kojoj su upravo semitske figure Jevrejina, Arapina konstituisale dva tela (teološko-političkog) Hrišćanskog neprijatelja. Nastojaćemo da pojasnimo zašto se Semitsko pitanje ekskluzivno svodilo na Jevrejsko, odnosno, Arapsko pitanje (shvaćeno kao Islamsko pitanje), i kako je došlo do toga da su Jevreji konstruisani kao unutrašnji, teološki neprijatelji, a Arapi (Muslimani) kao spoljašnji, politički neprijatelji, Hrišćanske Evrope.   

U završnom krugu razgovora postavićemo Semitsku hipotezu u kontekst savremenog antisemitizma, i sve napadnijeg antiislamizma, koji su i dalje vidljivi, širom Evrope i Hrišćanskog Zapada u celini. Ova najnovija neprijateljstva prema Jevrejima i Muslimanima, ne predstavljaju naprosto reciklirani surogat drevnih, i  trajno nerešenih sukoba izmedju Religije i Politike, sukoba koji su prisutni širom sveta. Upravo obrnuto, narativi savremenog kulturnog rasizma, otkrivaju da je Hrišćansko pitanje neodvojivo od Semitskog pitanja i da je figura teološko-političkog neprijatelja - Jevrejina, Arapina - konstitutivna za jedinstveno samorazumevanje Evrope. Suštinsko obeležje, posebnost, i singularnost Evrope je upravo ovaj specifičan način na koji je Evropa, to jest Hriščanski Zapad, delio svet na teološko-političke prijatelje i neprijatelje. Ovaj jedinstven način hrišćanske podele sveta je sa svojim tragičnim i nemerljivim posledicama, nameravanim ili ne, i danas prisutan, svuda oko nas.

I na kraju, nastojaćemo da ocrtamo glavne povesne pravce Antisemitizma, od  paganskog antisemitizma (Egipćani, Heleni) i teološkog antijudeizma, srednjovekovno učenje o večnom ropstvu Jevreja (servitud Judaeorum), preko prosvetiteljskog antijudeizma, i sekularizovanog antijevrejstva, do nasleđa islamskog antisemitizma i nacističkog genocida nad evropskim jevrejima (die - Endlösung, Final solution). Nećemo propustiti priliku da skrenemo pažnju na savremeni Antizemitizam, kao i Antiislamizam,  koji se napadno promovišu u formi pervertovanog kulturnog rasizma, rasizma bez Rasa. 

Profesor Gil Anidžar predaje religijske studije, postkolonijalni diskurs, i orijentalizam na Univerzitetu Columbia u Njujorku. Na Univerzitetu Princeton je gostujući profesor na odseku za Političku teologiju i Post-sekularne studije. Profesor Anidžar je stalni gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Profesor Anidžar je objavio sledeće knjige: Blood: The Critique of Christianity (Krv: Kritika Hriščanstva), Columbia UP, New York, 2014;  Semites: Race, Religion, Literature (Semiti: Rasa, Religija, Literatura), Stanford UP, 2008; The Jew, the Arab: A History of the Enemy (Jevreji, Arapi: Istorija neprijatelja), Stanford UP, Stanford, 2003;  Kabbalah, Philosophy, Literature in Arab Jewish Letters (Kabala, Filozofija, Literatura u Arapskom  pismu Jevreja), Stanford University Press, Stanford, 2002; Jacques Derrida - Acts of Religion (Žak Derida: Religijski gestovi), Routledge, London,  2002. Sa francuskog jezika je preveo nekiliko knjiga: Samuel Lézé, Authority of Psychoanalysts, Columbia University Press, New York, 2014. (Original: Samuel Lézé, , L'autorité des psychanalystes, PUF, Paris, 2010); Peter Szendy, Prophecies of Leviathan: Reading Past Melville, Fordham University Press, New York, 2010. (Original: Peter Szendy, Les prophéties du texte-Léviathan: Lire selon Melville, Les Editions de Minuit, Paris, 2004); Marc Nichanian, The Historiographic Perversion, Columbia University Press, New York, 2009. (Original: Marc Nichanian, La perversion historiographique, Lignes, Paris, 2006).

Profesor Gil Anidžar će na promociji potpisivati svoje knjige:
Jevrejin, Arapin: Istorija neprijatelja, Beogradski krug, 2003.
- Semiti: Rasa, Religija, Književnost, Fakutet za medije i komunikacije, 2014.  

Knjiga "Semiti: Rasa, Religija, Književnost" će na promociji moći da se kupi po specijalnoj ceni od 650 dinara.

OSTALE VESTI