18.03.2014.
Časopis Belgrade Journal of Media and Communications novi član Eurozine mreže

Časopis Fakulteta za medije i komunikacije Belgrade Journal of Media and Communications od ove nedelje deo je najveće evropske mreže časopisa za kulturu Eurozine - koja u saradnji sa partnerskim institucijama iz svih zemalja Evrope objavljuje najznačajnije radove u oblasti društvenih nauka. 

Belgrade Journal of Media and Communications predstavlja novu, jedinstvenu platformu koja nam omogućava da teorijski komuniciramo bez jezičkih barijera i lingvističkih ograničenja. Uređivačka politika se zasniva na stavu da "smanjena udaljenost nije po sebi blizina, kao što ni velika distanca nije udaljenost". Impresivnu listu međunarodnih članova redakcije vidimo kao garant da će časopis biti platforma za umreženu grupu teoretičara koja će negovati sve ugroženiju kulturu drugosti.

Belgrade Journal of Media and Communications izlazi na engleskom jeziku, dva puta godišnje. Poslednji broj časopisa, "Ultimate European Crisis", bavi se pitanjem krize Evropske unije, njenim uzrocima i posledicama, kao i mogućnošću nastajanja novog političkog prostora.

OSTALE VESTI