17.04.2014.
Novi master program na FMK: TEORIJE SAVREMENOSTI
Prof. dr Rastko Močnik

Pozivaju se svi zainteresovani studenti i studentkinje iz zemlje i regiona da apliciraju za upis na novi master program na Fakultetu za medije i komunikacije TEORIJE SAVREMENOSTI, koji vodi prof. dr Rastko Močnik.

Profesor Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Doktorirao je 1975. godine u Parizu (Université de Paris X - Nanterre), i potom, 1983. na Univertzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim  studijama na Berkli Univerzitetu (University of California at Berkeley), SAD. U periodu od 1987. do 1989. profesor Močnik je bio prorektor na Univerzitetu u Ljubljani. 

Prof. Rastko Močnik se poslednjih godina bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope. Na Fakultetu za medije i komunikacije je gostujući predavač na odseku za postdiplomske studije. 

Pored profesora Močnika, u okviru master programa TEORIJE SAVREMENOSTI na Fakultetu za medije i komunikacije gostuju:
- Peter Fleissner (Univerzitet za tehnologiju i dizajn, Beč);
- Michel Husson (Institut de recherche économique et sociale, Pariz); 
- Catherine Samary (Paris-Dauphine); 
- Patrick Vauday (Paris 8 - Saint Dénis); 
- Maja Breznik; (Fakultet društvenih nauka, Univerzitet u Ljubljani)
- Miroslav Stanojević (Fakultet društvenih nauka, Univerzitet u Ljubljani); 
- Dejan Dejanov (Institut za kritičke društvene studije, Sofija; Plovdivski univerzitet Pajsij Hilendarski); 
- Liljana Dejanova (Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Sofija);
- Milan Popović (Univerzitet u Podgorici).

Za više informacija o programu kliknite OVDE
Online prijavu za upis na master program TEORIJE SAVREMENOSTI možete popuniti OVDE.

OSTALE VESTI