06.05.2014.
Konkurs za umanjenje školarine studentima FMK

Fakultet za medije i komunikacije raspisuje konkurs za umanjenje školarine u školskoj 2014/15. godini prema sledećim uslovima:

Upis na II godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,00
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1994. godine ili kasnije

oslobađaju se 10% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1994. godine ili kasnije

oslobađaju se 20% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Upis na III godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,5
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1993. godine ili kasnije

oslobađaju se 20% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni 1993. godine ili kasnije

oslobađaju se 35% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Upis na IV godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • - ostvarili prosečnu ocenu  9,5
 • - položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku
 • - angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • - rođeni  1992. godine ili kasnije

oslobađaju se 50% od ukupnog iznosa školarine za četvrtu godinu.

Fakultet obezbeđuje umanjenje školarine za najviše pet studenata po godini studija, odnosno ukupno petnaest studenata.

Zainteresovani studenti dostavljaju dekanatu molbu u dva primerka.

Konkurs je otvoren do petka, 27. juna 2013. godine do 12 časova. Kasnije pristigla dokumentacija neće biti razmatrana.

Odluka o umanjenju školarine biće objavljena do 25. septembra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ani Došen na ana.dosen@fmk.edu.rs.

OSTALE VESTI