27.02.2012.
FMK najavljuje novi studijski program: Studije kulture

Program Studije kulture zamišljen je kao niz istraživanja i rasprava o načinima na koje se uspostavlja, proizvodi i distribuira znanje, smisao, ideologija unutar različitih kultura. Zapravo, na koje sve načine kulturni obrasci formiraju i uslovljavaju naše stavove, naša uverenja i naše delovanje?  

Da li je ljubav jedan od najrasprostranjenijih i najuspešnijih proizvoda kulture?

Da li su reality programi realni?

Da li je kultura jedna ili mnoštvena?

Da li je danas uopšte moguća kultura otpora?

Da li su kaubojski filmovi deo queer kulture?

Da li je danas diskurs YU nostalgije subkultura? 

Turbofolk kao kulturna politika?

Kako jezik i slika proizvode nasilje?

Kako kultura proizvodi seksualizovana tela?

Da li je i sama kutura rodno određena?

Da li je biopolitika isto što i biokultura?

Da li smo mi zapravo kiborzi?

Neki od naših predavača i predavačica su: Jovan Čekić, Obrad Savić, Svetlana Slapšak, Katerina Kolozova, Jelisaveta Blagojević, Marina Gržinić, Tatjana Rosić, Dubravka Đurić i mnogi drugi, kao i gostujući predavači i predavačice koji su do sada predavali na Fakultetu za medije i komunikacije, kao što su: Gil Anidžar, Talal Asad, Šantal Muf i mnogi drugi.

Studije kulture su četvorogodišnje osnovne studije. Nakon završetka ovih studija, studenti i studentkinje dobijaju zvanje diplomirani kulturolog/kulturološkinja i mogućnost da nastave ovaj studijski program na masteru na našem Fakultetu, kao i na drugim fakultetima u svetu.

 Pridružite nam se u zanimljivim istraživanjima i raspravama o svetu u kojem živimo.

OSTALE VESTI