31.10.2014.
Otvoreno predavanje prof. Rastka Močnika 10. novembra na FMK!

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreno predavanje prof. dr Rastka Močnika, koje će se održati u ponedeljak, 10. novembra, sa početkom u 18.30 časova u Sali 8 na četvrtom spratu FMK (Karađorđeva 65):

ŠTO JE TEORIJA SADAŠNJOSTI?

Pre više od dve dekade, Immanuel Wallerstein zatražio je da se društvene nauke oslobode "paradigme XIX veka". Ta paradigma verovatno nikada nije postojala, ali je nešto njoj slično delovalo kao institucionalni mit akademskih i istraživačkih aparata u oblasti društvenih nauka. Taj ćemo mit analizirati na osnovu izveštaja Gulbenkianove komisije i pokazati da su društvene nauke, u svom institucionalnom samorazumevanju kompromisna formacija, nastala kada je moderna (galilejevska) fizika diskreditirala humanističke studije i oduzela im naučni karakter. Tradicionalno rešenje problema humanistike bio je „humboldtovski“ pluralizam nekadašnjih filozofskih fakulteta. Formalna jezgra tog rešenja bio je „atom humanistike i društvenih nauka“. Posle Marxa i Freuda, to rešenje ipak ne zadovoljava. I u Marxa i u Freuda, jedan je osnovnih teorijskih problema jest artikulacija između procesa čije su imanentne logike heterogene: kod Marxa, artikulacija između produkcije i cirkulacije; kod Freuda, između nesvesnog i svesnog; ili između latentnog i manifestnog sadržaja sna. Moglo bi se reči da je postavljanje tog tipa pitanja karakteristični diferencialni potez savremene teorije. Za savremenu humanističku-društvenu teoriju nije dovoljno da se odvoji od ideologije, nego treba i da teoretizuje artikulaciju između društvenih procesa i ideologija praksi iz kojih ti procesi proizlaze. To jest, artikulaciju između objektivnih procesa i „subjektivnih“ oblika u kojima ti procesi „istupaju u običnoj svesti samih svojih agenata“. Na taj se način društvena teorija nužno suočava ne samo sa problemom odvajanja teorijske prakse od ideologija na svom području, nego i sa komplementarnim problemom artikulacije između teorijskih postupaka i ideoloških mehanizama. Taj ćemo problem prikazati na konkretnim istorijskim primerima (Freudove teorije transfera; nacije kao „nulte institucije“ i degeneracije nacije u identitetsku zajednicu; Leninove polemike sa „otzovistima“).

"Što je teorija sadašnjosti" je uvodno predavanje u master program TEORIJE SAVREMENOSTI: STUDIJE KAPITALIZMA, koje će profesor Močnik, uz brojne saradnike iz regiona i Evrope, voditi u školskoj 2015./ 2016. na Fakultetu za medije i komunikacije.

Profesor Rastko Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope. Profesor je na predmetima „Teorije Diskursa“ i „Epistemologija humanističkih i društvenih nauka“ na  Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, kao i gostujući predavač na postdiplomskim studijama Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.

OSTALE VESTI