11.12.2014.
Otvoreni seminar prof. Rastka Močnika na FMK

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni seminar »Teorija simboličkih formacija«, koji će prof. dr Rastko Močnik  održati tokom februara, marta i aprila 2015. godine na FMK u Beogradu. Učešće na seminaru je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente, a prijavu možete poslati do 30. januara na mejl fmk@singidunum.ac.rs. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu studija i fakultet na kome studirate. Seminar nosi 6 ESPB i otvoren je za prvih 30 prijavljenih učesnika.

TEORIJA SIMBOLIČKIH FORMACIJA
Predavači: prof. dr Rastko Močnik, dr Rade Pantić
prolećni semestar školske 2014/2015. godine

Studentkinje i studenti na seminaru upoznaju teorijski aparat koji se u poslednjim decenijama koristi u analizi simboličkih formacija. Uz predavanja na kojima ćemo predstaviti i komentarisati najznačajnije problematike i koncepte, studenti i studentkinje moći će na fakultativnim seminarima da čitaju najznačajnije tekstove koji praktikuju taj teorijski aparat. Spisak tekstova koji će se obrađivati na seminarima moći će se dopunjavati i menjati. U konkretnim analizama diskurzivnih i vizuelnih formacija pokazaćemo kako te simboličke formacije pridonose istorijskom konstruisanju društvenih odnosa, njihovoj reprodukciji, transformaciji ili subverziji. Tako ćemo analizom „školskih“ književnih tekstova 19. veka i početka 20. veka pokazati njihov doprinos stvaranju nacije i njihov udeo u istorijskim transformacijama nacionalne kulture. Na slikarstvu i književnosti 17. veka ćemo prikazati procese i prakse koji su pridoneli istorijskom nastanku moderne individue, moderne kulturne sfere i, uporedno sa time, kapitalističke privrede. Na savremenim artefaktima i teorijskim tekstovima ćemo izučavati postupke u izučavanju savremenih umetničkih praksi, kulturnih situacija i društvenih procesa.

Program predavanja:

 1. 1. Uvodno predavanje
  Šta je teorija? Šta su simboličke formacije?

 2. 2. Strukturalni metod
  Ferdinad de Sosir, Roman Jakobson; analize studija slučaja

 3. 3. Semiotika
  Rolan Bart, A. Ž. Greimas

 4. 4. Teorija govornih činova  
  Džon Ostin, Džon Serl; analize studija slučaja: semiotički metod

 5. 5. Polifonija
  Mihail M. Bahtin; analize studija slučaja

 6. 6. Diskurzivne formacije Vs. vizuelne formacije
  Gothold Efraim Lesing; analize studija slučaja

 7. 7. Vizuelna semiotika
  Luj Maren; analize studija slučaja

 8. 8. Estetske prakse i ideologija
  teorijska nastava i analize studija slučaja

Detaljan program predavanja sa satnicom, kao i literaturu za seminar dobićete na mejl nakon potvrde učešća na seminaru profesora Močnika.
Plan nastave i raspored predavanja i konsultacija možete naći na ovom linku

Profesor Rastko Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope. Profesor je na predmetima „Teorije Diskursa“ i „Epistemologija humanističkih i društvenih nauka“ na  Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, kao i gostujući predavač na postdiplomskim studijama Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Profesor Močnik će u školskoj 2015./2016. godini uz brojne saradnike iz regiona i Evrope na FMK voditi master program TEORIJE SAVREMENOSTI: STUDIJE KAPITALIZMA

OSTALE VESTI