16.01.2015.
Konferencija: Kako mediji u regionu vide rodne manjinske grupe i LGBT zajednicu

Pozivamo vas da prisustvujete konferenciji pod nazivom "Kako mediji u regionu vide rodne manjinske grupe i LGBT zajednicu", koja će se održati u ponedeljak, 19. 01. 2015., u Kući kulture Fakulteta za medije i komunikacije (Terazije 34), sa početkom u 12 časova.

Na konferenciji će biti saopšteni preliminarni rezultati istraživanja u okviru projekta „Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“ (Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia) i dokumentarni filmovi koje su napravili projektni timovi kao istraživački doprinos temi istraživanja: „Parada i mediji“ (rež. Rajko Petrović), „Досие за едно насилство, игнорирање и гордост“/“Dossier of a Violence, Ignorance, and Pride“ (produkcija Screaming Snails Production), Montenegro pride 2014,  „Tradicionalno ponosni“ (produkcija FDU, Cetinje).

Projekat „Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“ (Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia) realizuju Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu, Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje i Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje, uz podršku RRPP Western Balkans programa Univerziteta u Friburgu (University of Fribourg) i Švajcarske agencije za razvoj.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju konferenciji.

OSTALE VESTI