14.03.2012.
Predstavljamo novi studijski program: Socijalni rad

Studirajući na programu SOCIJALNI RAD bićeš spreman za izazovan i kompleksan posao u oblasti zaštite dece i omladine, ugroženih porodica, starih lica, siromašnih i obespravljenih, kao i osoba koji su na različite načine izolovani i marginalizovani u društvu.

Kroz studije ćeš steći potrebne veštine i znanja u ovoj oblasti istovremeno promovišući poštovanje integriteta i časti individue i vrednost i prosperitet svakog čoveka ponaosob uz razumevanje i poštovanje društvenog, kulturnog, demografskog i političkog konteksta koji oblikuje zajednicu u kojoj živimo.

Opis posla socijalnog radnika podrazumeva saradnju i pružanje pomoći ljudima, porodicama i grupama, koji su socijalno ugroženi, prolaze kroz krizna stanja ili su na različite načine marginalizovani u društvu. U situacijama definisanim zakonom, socijalni radnik intervjuiše individue ili porodice i daje preporuke na osnovu kojih nadležni pravosudni organi donose adekvatne odluke. Uloga socijalnog radnika je, između ostalog, da pruži usluge, smernice i savete koji će osobama, porodicama i grupama u kritičnoj situaciji pomoći da pomognu samima sebi.

  1. Karijera socijalnog radnika ostvaruje se u različitim kontekstima, uključujući:
  2. Centre za socijalni rad,
  3. Škole,
  4. Bolnice,
  5. Gerontološke centre,
  6. Nevladine organizacije,
  7. Različite službe za pomoć i podršku ugroženim i marginalizovanim grupama,
  8. Brojne nacionalne i lokalne agencije za pružanje pomoći,
  9. Organe vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou koji se bave poslovima socijalnog rada i socijalne politike.

Studijski program SOCIJALNI RAD na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, na kojima se stiče 240 ESPB prema standardima Bolonjske deklaracije.
Po završetku studija, stiče se zvanje – DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK. Konkurišu svi kandidati koji imaju prethodno završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje.
Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa kroz izborne predmete i oblikovati svoj akademski profil.

OSTALE VESTI