06.02.2015.
Centar za digitalnu humanistiku na FMK

Fakultet za medije i komunikacije je osnovao Centar za digitalnu humanistiku, naučno-istraživačku jedinicu koja za cilj ima da obezbedi organizacioni okvir u kome će se teorijskim, praktičnim, umetničkim i istraživačkim pristupom sagledavati upotreba novih tehnologija u humanističkim disciplinama, kao i digitalna kultura iz humanističke perspektive.

Neki od ključnih zadataka Centra su: digitalizacija podataka, tekstova i vizuelnog materijala; izrada analiza i modelovanje digitalnih istraživačkih okruženja za rad u humanističkim disciplinama sa digitalnim podacima; sistematizacija digitalnih podataka i baze podataka; korišćenje mogućnosti interneta za izgradnju umreženih istraživačkih infrastruktura; razvijanje softvera i vizuelizacija podataka; obrada Big Data u humanističkim naukama; razvijanje neposredne saradnje sa zainteresovanim institucijama.

Uskoro više informacija o aktuelnim projektima Centra za digitalnu humanistiku FMK.

OSTALE VESTI