03.03.2015.
Centar za digitalne humanističke nauke (CDHN) osvojio evropski grant za razvoj obrazovnog portala za digitalnu humanistiku

Centar za digitalne humanističke nauke (CDHN) pri Fakultetu za medije i komunikacije, kao deo konzorcijuma sedam evropskih univerziteta i istraživačkih centara, nedavno je osvojio grant Erazmus plus programa za strateško partnerstvo u razvoju otvorenih, višejezičnih obrazovnih resursa za digitalne umetnosti i humanističke nauke.

Referentni kurikulum Digitalne istraživačke infrastrukture za umetnosti i humanistiku (DARIAH-RC) će ojačati međusobne veze i unaprediti inovativne obrazovne prakse među članicama evropske Digitalne istraživačke infrastrukture za umetnosti i humanistiku (DARIAH).

„FMK je oduvek bio posvećen interdisciplinarnom pristupu izučavanju novih tehnologija,” izjavila je dekan Fakulteta za medije i komunikacije, Nada Popović Perišić. „Učešćem u projektu DARIAH-RC, dobili smo novi podstrek za razvoj digitalne humanistike u našoj zemlji.”

Program strateškog partnerstva započet je 1. januara 2015. i trajaće dve i po godine. Konzorcijum DARIAH-RC će zajednički razvijati fleksibilne, lokalizovane nastavne materijale kao i centralni, modularni portal za njihovu isporuku i obradu. Projekat će takođe podržati razvoj novih resursa i održivost projekta po isteku perioda granta.

DARIAH-RC predstavlja prvi međunarodni nastavni plan za digitalnu humanistiku sa otvorenim pristupom i služiće kao model za kreiranje i isporučivanje otvorenih, asinhronih obrazovnih materijala preko interneta, koji mogu biti od koristi i drugim naučnoistraživačkim zajednicama.

„Epistemološki gledano, računar više nije samo priručno pomagalo, već bitni elemenat koji oblikuje prirodu istraživanja i utiče na celokupnu produkciju znanja,” izjavio je Toma Tasovac, direktor Centra za digitalne humanističke nauke. „Projekat DARIAH-RC će nam pomoći da našim studentima i kolegama ukažemo na značaj razvoja računarskih modela u traženju novih pristupa i paradigmi tekstualnosti, komunikacije i značenja uopšte.”

Univerzitet Mejnut u Irskoj će biti koordinator strateškog partnerstva, koje obuhvata i DIGHUMLAB Univerziteta u Orhusu (Danska), Istraživački centar "Atena" (Grčka), Austrijsku akademiju nauka (Austrija), beogradski Centar za digitalne humanističke nauke, Univerzitet Erazmus u Roterdamu (Holandija) i Univerzitet u Lozani (Švajcarska). Partneri predstavljaju države koje su ili osnivači DARIAH ili rade na ostvarivanju statusa kooperativnog partnera, i poseduju veliko iskustvo u oblasti digitalnih umetnosti i humanističkih nauka.

Erazmus plus (Erasmus+) je program Evropske unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport koji ima za cilj da unapredi i poboljša veštine i zapošljivost građana Evrope. Tokom sedmogodišnjeg perioda trajanja programa, više od četiri miliona Evropljana će imati koristi od projekata i programa koje finansira Erazmus plus.

OSTALE VESTI