15.04.2015.
INtroSPEKCIJA: Izložba studenata master programa Digitalne umetnosti

INtroSPEKCIJA
Izložba studenata master programa Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije
i promocija novog broja studentskog časopisa Propeler

Dom kulture Studentski grad
Galerija, 17-29. 4. 2015.
Otvaranje: petak, 17. april 2015, 19h

Reč introspekcija sadrži zapravo dve reči: introspekcija i inspekcija. Introspekcija je pogled ka sebi: zagledanje u sebe, samoposmatranje, posmatranje svojih misli i osećanja, razmišljanje o svojim postupcima i o svom delovanju. S druge strane, inspekcija takođe uključuje pogled, ali pogled ka spolja, usmeren i usredsređen na određeni predmet, situaciju ili pojavu. Izložba Introspekcija problematizuje ova dva tipa pogleda suprotstavljanjem konteksta i pojedinca u njemu.

Šta je kontekst? Kako se menja smisao i značenje istog predmeta u različitim kontekstima? Kako se sam kontekst menja i ta promena odražava na problem koji se istražuje? Koje su moguće strategije intervenisanja u određenom kontekstu? Kako se kontekstualna senzibilnost prelama u ličnom i intimnom? 

Izloženi radovi nastali su u okviru kursa Kontekstualne umetničke prakse i otvorenog kursa Video art: pokretne slike i umetnost na master programu Digitalne umetnosti kod prof. dr Jovana Čekića i doc. dr Maje Stanković.

Izlagači:
Bojana Radić
Ema Teokarević
Katarina Ilišković
Maja Nešković
Maja Todorović
Milan Đorđević
Nemanja Maraš
Nina Kraljević
Pavle Petrović
Radmila Vankoska Pavlišin
Sanja Ćopić
Tea Lukač
Valentina Milenković

Autori izložbe:prof. dr Jovan Čekić i doc. dr Maja Stanković

propeler.fmk.edu.rs

OSTALE VESTI