15.06.2015.
Otvoreno predavanje Rastka Močnika "Kapitalizam i institucija umetnosti"
Profesor Rastko Močnik

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreno predavanje profesora Rastka Močnika i doc. dr Radeta Pantića pod nazivom "Kapitalizam i institucija umetnosti: Umetničke prakse između fašizma i anti-umetnosti", koje će se održati u ponedeljak, 22. juna u Kući kulture FMK (Terazije 34), sa početkom u 19 časova.

Predavanje profesora Močnika deo je međunarodnog programa „Razmišljanja o kapitalizmu“ (Reflections on Capitalism), koji se održava od 22. do 27. juna u Beogradu u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT). Pored predavanja, okruglih stolova i seminara, program uključuje i međunarodnu konferenciju "Thinking Beyond Capitalism" (24. - 26. jun). Program će okupiti na desetine vodećih svetskih stručnjaka i preko 70 domaćih i stranih izlagača. 

Profesor Rastko Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope. Profesor je na predmetima „Teorije Diskursa“ i „Epistemologija humanističkih i društvenih nauka“ na  Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, kao i gostujući predavač na postdiplomskim studijama Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Profesor Močnik će u školskoj 2015./2016. godini uz brojne saradnike iz regiona i Evrope na FMK voditi master program TEORIJE SAVREMENOSTI: STUDIJE KAPITALIZMA

Docent Rade Pantić je doktorirao je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu – studijski program teorija umetnosti i medija 2014. godine, gde je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi". Objavljivao je radove u različitim naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti istorije i teorije umetnosti, filma i muzike. Zaposlen kao docent za oblasti istorije umetnosti i teorije umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. 

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.

OSTALE VESTI