23.09.2015.
Međunarodna konferencija "Savremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive"

Naučno - stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Savremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive“, održaće se 8. i 9. oktobra 2015. godine u hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji.

Cilj konferencije je razmena ideja, znanja, iskustava i diskusija o problemima i načinima prevazilaženja problema u različitim oblastima savremenog socijalnog rada.

Tematske sesije: 

○ Socijalna gerontologija
○ Izazovi i dileme u socijalnom radu
○ Socijalna pedagogija 

Za učešće na skupu je prijavljeno preko 70 radova. Autori radova su naučni saradnici sa fakulteta i instituta, praktičari (zaposleni u institucijama sistema socijalne zaštite), predstavnici NVO i zdravstvenih ustanova. Prijavljeni radovi su iz Srbije, Švajcarske, Slovačke, SAD, Rumunije i zemalja bivše Jugoslavije (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Hrvatske i Slovenije.

U skladu sa Pravilnikom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Bodovnom listom Komore socijalne zaštite, stručni radnik aktivnim učešćem na međunarodnoj konferenciji ostvaruje 20 bodova, a pasivnim učešćem ostvaruje se 10 bodova.

Organizator skupa je Fakultet za medije i komunikacije, a suorganizator je Komora socijalne zaštite Srbije.

Sve detaljnije informacije za učešće na skupu možete dobiti putem maila socradkonf2015@fmk.edu.rs, a program konferencije možete preuzeti na ovom linku.

OSTALE VESTI