14.10.2015.
Poziv na razgovor o knjizi DIGITALNI MARKETING: POJMOVNIK

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na razgovor o knjizi:

DIGITALNI MARKETING: POJMOVNIK, autorke Nataše Krstić

Ponedeljak, 26. oktobar 2015. u 18 časova
Mikser House (Karađorđeva 46)

Učestvuju: 
Lazar Džamić, Google ZOO & Fakultet za medije i komunikacije
Ivan Rečević, jedan od osnivača i direktor sektora analitike u Huge Media
Stanko Crnobrnja, Fakultet za medije i komunikacije
Nataša Krstić, autorka knjige
Moderatorka: Simona Žikić, Fakultet za  medije i komunikacije

Pored digitalnog marketinga, ne postoji poslovna disciplina sa više žargonskih pojmova koji simbolišu veliku promenu nastalu u marketingu kao rezultat tehnoloških inovacija i životnog stila milenijumske generacije. Sa oko 260 odrednica, Pojmovnik digitalnog marketinga daje korisno i primenljivo tumačenje novih pojava, oruđa, tehnika i koncepata koji sve više prodiru u naš svakodnevni život i govor kao odraz nove digitalne stvarnosti. Ujedno, i Pojmovnik i razgovor o knjizi treba da nam daju odgovor na pitanje „da li je digitalni marketing nužnost ili potreba“?

O autorki:
Nataša Krstić je diplomirala i magistrirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti menadžmenta, na temu „Razvoj društveno odgovornog poslovanja kao deo poslovne strategije preduzeća u Srbiji“ odbranila je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) na Univerzitetu Singidunum. Radila je u domaćim i inostranim finansijskim organizacijama (Beogradska banka, UniCredit Bank, Eurobank) na poziciji direktora marketinga i odnosa s javnošću. Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije. U 2015. godini stekla je i zvanje Dip DigM koje dodeljuje britanski Institut za direktni i digitalni marketing (The Institute of Direct and Digital Marketing) na osnovu položene "Profesionalne diplome za digitalni marketing". Od 2015. godine radi kao docent na katedri za digitalni marketing na departmanu za Komunikacije pri Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum.

OSTALE VESTI