15.10.2015.
Predstavljanje edicije Nova humanistika Fakulteta za medije i komunikacije

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na razgovor o ediciji "Nova humanistika", koji će se održati u utorak 20. oktobra 2015. u Kući kulture FMK (Terazije 34), sa početkom u 19 časova.

Učestvuju:

  1. ○ prof. dr Miodrag Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije
  2. ○ dr Dragana Stojanović, autorka knjige "Interpretacije mapiranja ženskog tela"
  3. ○ dr Aneta Stojnić, autorka knjige"Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti"
  4. ○ dr Šefik Tatlić, autor knjige"Logika humanizacije kapitala"
  5. ○ Marko Đorđević, autor knjige “Institucionalna kritika"
  6. ○ Aleksa Milanović, autor knjige"Reprezentacije transrodnih identiteta"

O ediciji:

Edicija Nova humanistika je zasnovana na naučnim radovima mladih teoretičara, završenih studenata master i doktorskih studija na Fakultetu za medije i komunikacije, kao i na drugim fakultetima u Srbiji i regionu. Cilj pokretanja ove edicije je podsticanje naučnog teorijskog rada u polju humanističkih i društvenih nauka, te nauka o umetnostima, kulturi i medijima. Namera izdavača ove edicije - Orion Arta i Fakulteta za medije i komunikacije - je da pruži odgovor na globalnu krizu humanistike i kritičke misli, i da pokaže puteve za interdisciplinarna i transdiciplinarna istraživanja savremene kulture, društva i umetnosti. Ova izdanja podstiču mlade teoretičare da započnu i izvedu fundamentalna istraživanja u polju humanističkih nauka i savremene kritičke misli. Novo vreme zahteva i nove teorijske diskurse koji se ovom edicijom promovišu. U ediciji Nova humanistika do sada su objavljene monografije Marka Đorđevića “Institucionalna kritika”, Alekse Milanovića “Reprezentacija transrodnih identiteta”, Dragane Stojanović  “Interpretacije mapiranja ženskog tela”, Anete Stojnić “Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti” i Šefika Tatlića “Logika humanizacije kapitala”.  

OSTALE VESTI