20.10.2015.
Tribina "Uticaj istraživanja o rodnim manjinskim grupama na savremenu medijsku i društvenu praksu na zapadnom Balkanu"

Tribina “Uticaj istraživanja o rodnim manjinskim grupama na savremenu medijsku i društvenu praksu na zapadnom Balkanu” će se održati u Medija centru 20.10. od 12:30 do 14:30h.

Tribina ima za cilj da predstavi zbornik radova Representation of Gender Minority Groups in MediaSerbia, Montenegro and Macedonia kao i dokumentarne filmove nastale u okviru istraživačkog projekta „Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Makedonija“ („Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“) koji je realizovan od strane Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda u saradnji sa partnerskim institucijama – Koalicijom za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica iz Skoplja, Fakultetom dramskih umetnosti sa Cetinja i uz pomoć mentorske institucije School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London. Projekat je deo okvirnog Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Rezultati projekta biće predstavljeni u kontekstu diskusije o uticajima i efekatima koje akademsko istraživanje ima na društvenu i medijsku stvarnost savremene Srbije. U fokusu diskusije biće razgovor o  samom procesu istraživanja kao i načina na koji proces svakog naučnog istraživanja doprinosi promeni društvene stvarnosti na koju se odnosi, kao i promeni pristupa i vrednovanja samog naučnoistraživačkog rada kao segmentu iste te stvarnosti. Istraživači koji su učestvovali u istraživanju govoriće o svojim istraživačkim uvidima ali o tome na koji način je samo istraživanje doprinelo promeni njihovih stavova i razumevanja medijskih praksi predstavljanja i društvenih praksi inkluzije  rodnih manjinskih grupa u javnom diskursu savremene Srbije. Akcenat će biti na interdisciplinarnim praksama istraživanja i multimedijalnim platformama predstavljanja rezultata istraživanja, kao i na iskustvu interaktivnosti sa LGBTQ zajednicom i aktivistima, kao i novinarima i predstavnicima nadležnih vladinih institucija,  koju su članovi istraživačkog tima iskusili u realizaciji ovog projekta.  Diskusija će obuhvatiti i specifičnost komparativnih istraživačkih iskustava u okviru ovog regionalnog istraživanja.

Na kraju tribine biće predstavljena četiri filma iz ovog ciklusa – dva koja su proizvedena u Srbiji “Ljubav i zakon” i “Poljubac”, film “Ko peva naciju? Mediji, tišina i heteronormativna javnost” iz Makedonije i film iz Crne Gore “Odgovorni i kreativni mediji – da li ih imamo?” Svi filmovi koji će biti prikazani imaju titl na engleskom jeziku, a svaki traje oko 8 minuta.

O samom projektu i o timu možete naći više podataka na sajtu www.genderminoritygroups.org

Na tribini će se govoriti engleski i srpski jezik.

Tribinu moderira novinar Predrag Petrović.

UČESNICI TRIBINE:

 • - Mihajlo Đukić, predstavnik lokalne kancelarije RRPP-a u Beogradu, Srbija
 • - Eric Gordy, mentor tima i viši predavač na School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London
 • - Tatjana Rosić Ilić, liderka tima i vanredna profesorka Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu
 • - Isidora Jarić, docentkinja Filozoskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • - Marija Grujić, naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu
 • - Rajko Petrović, režiser i docent Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu
 • - Andrea Perunović, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu
 • - Danica Igrutinović, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu
 • - Danica Čigoja, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu
 • - Ivana Pavlović, doktorska studentkinja Filozoskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • - Irena Cvetković, Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje, Makedonija
 • - Vuk Vuković, docent Fakulteta dramskih umetnosti na Cetinju (Univerzitet Crne Gore)
OSTALE VESTI