29.12.2015.
Otvoreni kurs Rastka Močnika i Radeta Pantića: "Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost"
Prof. dr Rastko Močnik

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni kurs "Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost", koji će prof. dr Rastko Močnik i doc. dr Rade Pantić održati u prolećnom semestru akademske 2015/2016. godine na FMK u Beogradu. Učešće  na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente, a prijavu možete poslati na mejl fmk@singidunum.ac.rs. Predavanja na otvorenom kursu će se održavati u modulima, a prva predavanja održaće se od 14. do 16. marta 2016. godine.


TEORIJA SIMBOLIČKIH FORMACIJA: IDEOLOGIJA, KULTURA I UMETNOST
Predavači: prof. dr. Rastko Močnik, doc. dr. Rade Pantić

Simboličke formacije su okviri u kojima se izvršavaju različite delatnosti (prakse) u datom istorijskom momentu. One nude "smislove" kojima se rukovode individualni i kolektivni akteri epoha, klasa, grupa itd. Takva simbolička formacija je, na primer, moderna politička konstrukcija sa svojim ustanovama, diskursima i praksama, koja se zasniva na apstraktnoj i formalnoj jednakosti i slobodi građanki i građana; ili savremena umetnost sa svojim praksama, artefaktima, institucijama; ili nacionalna literatura sa svojim kanonom, školskim aparatom, institucijama i tekućim praksama. Sâme simboličke formacije nastaju iz interakcije različitih praksi koje se mogu međusobno podupirati, osporavati, polemisati jedna sa drugom, ulaziti u sukobe itd. Zbog svog dijaloškog karaktera, unutrašnjih kontradikcija i antagonizama simboličke formacije su nestabilne, njihova unutrašnja dinamika prouzrokuje istorijske lomove, transformacije, povremeno čak i prolazne momente bez simboličke hegemonije. U takvim trenucima prakse sa jakim simboličkim potencijalom mogu odlučujuće uticati na tok istorije.

Otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija nudi jedan "alternativan" pogled na istoriju evropskih simboličkih formacija. Počev od primera antičke tragedija do savremenih umetničkih praksi, kurs prati različite načine na koje se ekonomske, političke, ideološke, kulturne i umetničke prakse uzajamno artikulišu, antagonizuju, razvezuju i nanovo artikulišu unutar uvek nestabilnih simboličkih formacija. Simboličke formacije tako se posmatraju kao ključno društveno vezivo putem koga se proizvodi učinak društva kao celine, ali i kao mesto  društvenog sukoba gde podređene i potisnute društvene grupe mogu iskazati svoje protivljenje, uneti rascep u društveni konsenzus i proizvesti nacrt drugačijeg društvenog projekta. 

OSTALE VESTI