26.03.2012.
Okrugli sto "Život u Makluanovom selu"

Povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja kanadskog filozofa i teoretičara komunikacija Maršala Makluana Ambasada Kanade, Fakultet za medije i komunikacije i Izdavačka kuća Clio pozivaju vas na okrugli sto "Život u Makluanovom selu", koji će biti održan 28. marta od 18:30 do 20 sati u svečanoj sali Fakulteta za medije i komunikacije (Karađorđeva 65, 4 sprat).

Specijalni gost okruglog stola je Ričard Kavel, profesor Univerziteta u Vankuveru i autor knjige "Makluan u prostoru: kulturna geografija”. 

Učestvuju:
Ričard Kavel, Univerzitet Britanske Kolumbije,Vankuver
Sanja Domazet, Fakultet političkih nauka, Beograd
Tatjana Rosić, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Mirjana Stefanović, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Aleksandar Luj Todorović, Univerzitet umetnosti, Beograd
Dragan Milinković, Univerzitet za audiovizuelne umetnosti, Pariz-Skoplje-Njujork

Moderator:
Stanko Crnobrnja, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Pre više od pola veka Makluan, prorok informatičke ere i tvorac sintagme “globalno selo”, predvideo je razvoj globalnih informacionih sistema i epohu koju će obeležiti masovni elektronski mediji. Posredno je predvideo stvaranje džinovskih mreža poput Interneta, a reklame je lucidno nazvao “pećinskom”, odnosno, “najvećom umetnošću 20. veka”. Njegove teorije biće polazne teme okruglog stola u okviru projekta “Život u Makluanovom selu”, koji su još prošle godine započeli Ambasada Kanade, List Politika i Izdavačka kuća Clio.

Ričard Kavel je profesor na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru i jedan od osnivača Internacionalnog centra kanadskih studija pri ovom Univerzitetu. Takođe, vanredni je profesor na univerzitetima u Padovi i Bolonji, a predavao je i na Sorboni, u Berlinu, Tokiju i Budimpešti. Autor je knjige “Makluan u prostoru: kulturna geografija” u kojoj “odvaja Makluanovo delo od prihvaćene akademske teorije i metodologije studija komunikacija i postavlja nove koncepcije istraživanja umetnosti ranog 20. veka". Pored ove knjige, Profesor Kavel je priredio izdanje "Love, Hate and Fear in Canada’s Cold War" (2004), ko-urednik je dela "Sexing the Maple: A Canadian Sourcebook" (2006), kao i dela "Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies" (2007). Kreirao je portal spectersofmcluhan.net, gde je objavio više od 70 članaka i kritika. Njegovi radovi prevedeni su na francuski, italijanski, nemački, rumunski i japanski jezik.

OSTALE VESTI