10.03.2016.
Otvoreno predavanje prof. Krisa O’Kejna "Adorno: kritika političke ekonomije, kriza i kritička teorija društva"

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na predavanje prof. dr Krisa O’Kejna "Adorno: kritika političke ekonomije, kriza i kritička teorija društva", koje će se održati u sredu 16. marta 2016. na FMK (Karađorđeva 65), sa početkom u 19 časova, u sali 8 na IV spratu.
 
O predavanju:

Kriza iz 2008. i njene posledice naveli su mnoge da govore o tome kako su se kapitalističke krizne tendencije, klasna borba, a možda čak i socijalizam, vratili. Česte su interpretacije da, međutim, Adorno, kao jedan od najvažnijih marksističkih teoretičara XX veka, danas u najmanju ruku nema mnogo šta da nam kaže o savremenom društvu. U svom predavanju, Kris O’Kejn će pokušati da ospori ovakve uvide putem novog razmatranja odnosa između koncepcije kritike političke ekonomije, krize i kritičke teorije društva kod kasnog Adorna. Okrenuće se pitanju kakvu nam sliku savremenog društva može pružiti Adornova društvena teorija i pokušaće da odgovori na njega putem čitanja Adorna iz konteksta naše sadašnje situacije. Naime, iako je Adorno smatrao da su krizne tendencije suspendovane tokom zlatnog doba kapitalizma (što je tačno), pa time nisu bile od centralnog značaja za kritičku društvenu teoriju njegovog vremena, on nije tvrdio da su krize time u potpunosti prevaziđene. Naprotiv, pokazaće se da je Adorno smatrao da su krize inherentne dinamici kapitalističke akumulacije, kritici političke ekonomije i time teorijski integralne za kritičku teoriju društva.
Oslanjajući se na radove Pol Matika mlađeg, videće se kako su ovi ‘napori odbrane i odlaganja imanentnih tendencija ka krizama sistema‘ na koje Adorno ukazuje, u retrospektivi zapravo bili ‘napori’ koji su ‘uveli zakon kriza i protiv svoje volje vodili ka dinamici ranih 70-ih koja se ostvarila u krizi iz 2008‘. Zaključnih razmatranja pokazaće kako Adornova teorija negativnog totaliteta dobija na značaju na globalnom nivou kasnog kapitalizma i post-industrijskog društva; doba štednje, povećanja nejednakosti, bede i patnje obeleženo je ponovnim potvrđivanjem tendencija kapitalizma ka krizama.


O predavaču:

Kris O‘Kejn je vanredni profesor na državnom univerzitetu u Portlandu (Hatfield School of Government). Njegovi recentniji članci bave se marksističkom teorijom države, kritičkom teorijom i dominacijom prirode, kao i odnosom između kritičke teorije i kritike političke ekonomije. Trenutno priprema i revidira svoju doktorsku tezu koja će se pojaviti u okviru Brill-ove edicije; kourednik je trotomnog izdanja Sage Handbook in Frankfurt School Critical Theory zajedno sa Vernerom Bonefeldom, Beverli Best i Nil Larsenom; urednik je izabranih radova Alfred Zon Retela i radi kao dopisnik časopisa Historical Materialism.
 
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.

OSTALE VESTI