14.03.2016.
Obeležavanje Međunarodnog dana socijalnog rada na FMK
Evropska asocijacija škola socijalnog rada (EASSW) i Međunarodno udruženje socijalnih radnika za region Evrope (IFSW European Region) izabrali su logo ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada koji je delo studenta socijalnog rada iz Utrehta

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada u okviru redovnih predavanja  na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije, u periodu od 15. do 19. marta profesori će svoja predavanja započeti informisanjem studenata o Međunarodnom danu, sa ciljem da se promovišu vrednosti i principi profesije socijalnog rada kao i najbolji standardi zaštite ljudskih prava.

Tim povodom će 15. marta FMK organizovati dva otvorena predavanja. Prvo predavanje pod nazivom „Mogućnosti rada socijalnih radnika i etika u njihovom radu“ sa početkom u 9h u Sali 5 koje će voditi direktorka Komore socijalne zaštite Srbijanka Đorđević i drugo predavanje „Edukacija socijalnih radnika kao odgovor na zahteve savremenog socijalnog rada“ sa početkom u 11h u Sali 4 koje će održati predsednica Asocijacije socijalnih radnika Ružica Jelisavac.

Međunarodni dan socijalnog rada se proslavlja sa idejom da se ukaže na značaj profesije socijalnog rada. Organizuje se trećeg utorka u martu svake godine. Ideja je potekla od Međunarodnog udruženja socijalnih radnika (IFSW) i ove godine se obeležava 33. put.

OSTALE VESTI