01.06.2016.
Dr Luca Malatesti: "Neuropsihologija i krivična odgovornost psihopata — preispitivanje dosadašnjih saznanja"

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreno predavanje "Neuropsihologija i krivična odgovornost psihopata: Preispitivanje dosadašnjih saznanja", koje će prof. dr Luca Malatesti održati  u četvrtak 9. juna, sa početkom u 18 časova u sali 8 na IV spratu FMK.

Profesor Malatesti predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, vođa je tima istraživača koji se bavi psihopatijom i na otvorenom predavanju će govoriti o pitanjima uračunljivosti kod kriminalnih psihopata. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

O predavanju:

U skorašnje vreme se pojavljuju predlozi da izvesni neuropsihološki nalazi o donošenju odluka, instrumentalnom učenju i moralnom mišljenju kod psihopatskih prekršitelja sugerišu mogućnost njihove krivične neuračunljivosti, usled određenih saznajnih i voljnih nedostataka kod ovih pojedinaca. Ovi nalazi biće kritički razmotreni. Prvenstveno, obratićemo pažnju na koji način neuropsihološki podaci mogu biti upotrebljeni za razumevanje pitanja krivične odgovornosti. Naš ključni predlog je da pravni pojam kontrole ponašanja koji se nalazi u sklopu definicije uračunljivosti treba uzeti kao neophodan ali ne i dovoljan uslov za određivanje racionalnog ponašanja u praksi. Zatim, na osnovu ove pretpostavke, pokazaćemo da postojeći neuropsihološki podaci ne podržavaju tvrdnju da su psihopatski prekršitelji neuračunljivi, pa čak ni da imaju smanjenu krivičnu odgovornost.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju. 

OSTALE VESTI