21.06.2016.
Dr Maksin Dejvid: Reinterpretacija odgovornosti prevencije — povlačenje Evrope iz postmodernizma
Dr Maxine David

Pozivamo vas na otvoreno predavanje dr Maksin Dejvid (Maxine David) sa Instituta za istoriju Univerziteta u Lajdenu (Holandija) i Globalnog evropskog centra Univerziteta u Kentu (Velika Britanija), koje će se održati u sredu, 29. juna 2016. u Sali 8 Fakulteta za medije i komunikacije, sa početkom u 17 časova:


REINTERPRETACIJA ODGOVORNOSTI PREVENCIJE: POVLAČENJE EVROPE IZ POSTMODERNIZMA

U periodu nakon Hladnog rata, dok se Evropska unija pripremala da udvostruči svoje članstvo, analize su se okrenule ka proučavanju EU kao normativne snage ili postmodernog entiteta u kojem “najopasniji elementi međunarodnih odnosa deluju suspendovani za vreme njenog trajanja” (Hill and Smith, 2005:8). Nasuprot tome, razni konflikti izvan Evropske unije, naročito genocid u Ruandi, naveli su Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da usvoji doktrinu o Odgovornosti zaštite, na osnovu koje se državni suverenitet interpretira kao odgovornost sprečavanja, zaštite i, ako je potrebno, ponovne izgradnje. 

U vreme pisanja doktrine, Evropska unija se niti ponašala kao normativni ili postmoderni akter, niti je bila tako viđena, a gubitak ljudskih života nakon Odgovornosti zaštite jednako je strašan kao i ranije. Rasprava o vrlinama ili nedostacima EU se sve više usmerava isključivo na ekonomski razvoj. Kampanje u Ujedinjenom Kraljevstvu oko referenduma o članstvu u Evropskoj uniji ispoljavju veoma malo obzira prema poreklu EU kao načinu sprečavanja konflikta, već EU kao celinu pogađa zabrinjavajuće visok nivo evroskepticizma, nacionalizma i ksenofobije, i, u pogledu tekućeg koflikta u Ukrajini, ona je i dalje u sukobu sa Rusijom.    

Ovo predavanje se sastoji iz četiri dela. Počinje od tvrdnje da je evropski mirovni projekat u krhkom stanju, potom objašnjava zašto takvo stanje ima implikacije koje sežu daleko izvan evropskih okvira. Treći deo predavanja je usmeren na kritiku vođstva u državama članicama EU i u samom Briselu, zastupajući stanovište da neuspeh vođstva da se nosi sa izazovima sa kojima se Evropa suočava znači neuspeh suvereniteta, shvaćenog kroz interpretaciju Odgovornosti zaštite. U poslednjem delu, razmotrićemo šta bi još uvek moglo da se uradi kako bi se spasila Evropska unija i zbog čega je to bitno. 

 

Predavanje će se održati na engleskom jeziku, bez prevoda.

Predavanje je deo sedme međunarodne Letnje škole za komparativne studije konflikta, koja se održava od 27. juna do 4. jula 2016. godine na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, u organizaciji Centra za komparativne studije konflikta (CFCCS).

OSTALE VESTI