15.09.2016.
Otvoreni kurs "Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija" od novembra na FMK!
Prof. dr Rastko Močnik

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni kurs Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija, koji će prof. dr Rastko Močnik i doc. dr Rade Pantić održati kroz blok nastavu tokom zimskog semestra 2016. godine na FMK u Beogradu (Karađorđeva 65), a prva predavanja počeće već u novembru. Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente, a prijavu možete poslati do 10. oktobra 2016. na mejl fmk@singidunum.ac.rs. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu studija i fakultet na kome studirate. Kurs je otvoren za prvih 30 prijavljenih učesnika.

Posebno, ovaj kurs je otvoren za sve studente osnovnih, master i doktorskih studija na FMK. 

Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija

Predavači: prof. dr Rastko Močnik, dr Rade Pantić
Jesenji semestar školske 2016/2017. godine

Početna hipoteza otvorenog kursa Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija jeste da je filmska praksa deo širih društvenih formacija unutar kojih vrši svoju specifičnu društveno-simboličku intervenciju. Filmska praksa nije puki odraz društvenih formacija i njihovih ekonomskih, političkih, ideoloških, kulturnih i dr. određenja, već ona svojom karakterističnom formalnom heterogenošću (film kao sinteza svih umetnosti) transformiše različite ideološke sadržaje proizvodeći ovim prelomom specifičan političko-estetski učinak. Kurs će stoga pokušati da političnost filmske prakse ne posmatra direktno u prikazanom sadržaju filmskih dela, već u načinu na koji heterogena diskurzivnost filma oblikuje politike vidljivosti putem kojih ulazi u dijalog sa različitim, suprotstavljenim i kontradiktornim ideološkim programima. Film kao simbolička formacija tako nastaje iz interakcije različitih diskurzivnih i nediskurzivnih praksi koje se mogu međusobno podupirati, osporavati, polemisati jedna sa drugom, ulaziti u sukobe itd.

Otvoreni kurs Kapitalizam i politike vidljivosti nudi jedan „alternativan“ pogled na istoriju filma. Počev od primera sovjetskog nemog avangardnog filma do savremene holivudske produkcije, kurs prati različite načine na koje se ekonomske, političke, ideološke, kulturne i filmske prakse uzajamno artikulišu, antagonizuju, razvezuju i nanovo artikulišu u okviru uvek nestabilnih društvenih formacija. Zbog svog dijaloškog karaktera, kontradikcija različitih ideoloških sadržaja i formalne heterogenosti sebi svojstvene estetske proizvodnje, filmske simboličke formacije  poseduju vlastitu unutrašnju dinamiku putem koje pokušavaju pomiriti ili antagonizovati određene društvene odnose. Filmske simboličke formacije se stoga posmatraju kao društveno vezivo putem koga se proizvodi učinak društva kao celine, ali i kao mesto društvenog sukoba gde podređene i potisnute društvene grupe mogu iskazati svoje protivljenje, uneti rascep u društveni konsenzus i proizvesti nacrt drugačijeg društvenog projekta.  

 

Detaljan program predavanja sa satnicom, kao i literaturu za seminar dobićete putem imejla nakon potvrde učešća na otvorenom kursu. 

Dobrodošli na FMK!

OSTALE VESTI