26.09.2016.
Manjinska čitanja politike: "Politike slike – globalni teatar, nadziranje i nadgledanje" u Domu omladine

Sedma tribina u ciklusu Manjinska čitanja politike :“Politike slike – globalni teatar, nadziranje i nadgledanje”, održaće se u četvrtak 29. septembra 2016. godine u 19 časova, u tribinskoj sali Doma omladine Beograda (I sprat, pored Američkog kutka).

"Nacije su posledice obuhvatnih psihoakustičnih inscenacija koje su jedine zaista u stanju da učine da sraste, da skupa sraste, ono što sebe sluša, ono što sebe skupa čita, ono što skupa sebe gleda na televiziji, ono što se skupa uzbuđuje i informiše." 
(Peter Sloterdijk, "Jak razlog da se bude zajedno")

Još daleke 1964. godine Maršal Makluan je upozorio na ogledaličnu zatvorenost ekranske kulture koja bi svoje ishodište mogla imati u narcisovskoj poziciji korisnika koji medijsku sliku razume kao ne samo sliku stvarnost već stvarnost kao takvu. Ova vizija medijskog okruženja danas je radikalizovana sa pojavom ličnih a masovnih medija, kakve su društvene mreže ili servisi za razmenu video sadržaja i sl., koji problematizuju odnos između privatnosti i javnosti, koja je već bila narušena i upitna. 
Ukoliko pretpostavimo da je pravo na privatnost višestruko narušena, i da se to pravo nikada nije jednom neosporno osvojeno, nego se za njega treba iznova boriti i zalagati, da li savremena medijska kultura izmešta pitanje privatnog i javnog, vidljivog i nevidljivog, medijskog kapitala i političke prepoznatljivosti u sferu infozabave i konzumerizma?

Na tribini će govoriti studentkinje i studenti Fakulteta za medije i komunikacije:
✲ Slobodan Marković
✲ Luka Lazović
✲ Marija Pajković

Ciklus tribina „Manjinska čitanja politike“ nastao je u saradnji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), Fakulteta za medije i komunikacije (Univerzitet Singidunum), Centra za ženske studije u Beogradu i Doma Omladine Beograda, u želji da se pojam političkog shvati i promišlja šire i kompleksnije od njegovog konvencionalnog značenja, ali i da se tako shvaćenom pojmu političkog priđe sa pozicija koje izmiču uobičajenim identitetskim kategorijama i redukovanim diskursima kojima obiluje ubrzana i intenzivirana današnjica.

Fakultet za medije i komunikacije od ove godine nudi novi program kritičkih studija politike na osnovnim i master akademskim studijama. Više informacija na strani PROGRAM.

OSTALE VESTI