18.11.2016.
Manjinska čitanja politike: tribina "Misliti nepredstavljivo — umetnost i politika"

Departman za kritičke studije politike FMK vas poziva na novembarsku tribinu u ciklusu Manjinska čitanja politike pod nazivom “Misliti nepredstavljivo — umetnost i politika”, koja će se održati u četvrtak 24. novembra u 19 časova u tribinskoj sali Doma omladine Beograda (I sprat, pored Američkog kutka).

"Emancipacija počinje kada odlučimo da propitamo suprotstavljanje gledanja i delanja, kada shvatimo da očiglednosti koje na taj način strukturiraju odnose između rečenog, viđenog i učinjenog, pripadaju i same strukturi dominacije i potčinjavanja. Ona počinje kada uvidimo da je gledanje takođe delanje koje potvrđuje ili transformiše to raspoređivanje položaja."

— Žak Ransijer, „Emancipovani gledalac“

Osamdesetih godina 20. veka pojavili su se kritički osvrti na prevladavajuće diskurse nezamislivog (Lancman), nesaznatljivog (Liotar) i nepredstavljivog (Levinas), koji su upućivali na upade nekontrolisanog i nenadziranog vizuelnog fragmenta u strogu strukturiranost medijskih reprezentacija. Da li su neki događaji nepredstavljivi? Da li možemo govoriti o nepredstavljivosti određenih slika koje uznemiravaju savremenu društvenu imaginaciju? Kako možemo govoriti o nepredstavljivosti unutar informacionog društva, prezasićenog podacima i slikama? Šta se dešava kada slika izneveri pretpostavljeni kontekst reprezentovanja izvesnog događaja?

Predložak za razgovor je serija "Black Mirror" (2011).

Na tribini će govoriti studenti master studija na Fakultetu za medije i komunikacije:
✲ Slobodan Marković
✲ Luka Lazović
Moderacija: Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta

Ciklus tribina „Manjinska čitanja politike“ nastao je u saradnji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), Fakulteta za medije i komunikacije (Univerzitet Singidunum), Centra za ženske studije u Beogradu i Doma omladine Beograda, u želji da se pojam političkog shvati i promišlja šire i kompleksnije od njegovog konvencionalnog značenja, ali i da se tako shvaćenom pojmu političkog priđe sa pozicija koje izmiču uobičajenim identitetskim kategorijama i redukovanim diskursima kojima obiluje ubrzana i intenzivirana današnjica.

OSTALE VESTI