20.12.2016.
Manjinska čitanja politike: "Nesaglasnost – aktivna ili radikalna politička pasivnost"

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na decembarska tribinu u ciklusu Manjinska čitanja politike, “Nesaglasnost – aktivna ili radikalna politička pasivnost”, koja će se održati u četvrtak, 22. decembra 2016. godine u 19 časova, u tribinskoj sali Doma omladine Beograda (I sprat, pored Američkog kutka).

‘I prefer not to’ jest Bartlebyjeva kemijska ili alkemijska formula, ali moguće ju je čitati – kao neizostavnu nadopunu – i obratno, I am not particular, nisam poseban. Čitavo je 19. stoljeće prožeto tom potragom za čovjekom bez imena, kraljoubojicom i ocoubojicom, Uliksom modernog doba (“ja sam Nitko”): slomljenim i mehaniziranim čovjekom velikih metropola, od kojega se, međutim, očekuje da, možda, iz njih izađe kao Čovjek budućnosti ili novoga svijeta.

— Žil Delez, "Bartleby ili formula"

Da li je pasivni otpor aktivan? Da li politička apatija i neregulisani otpor otvaraju kontradiktorne prostore politike angažmana? Da li o pasivnom otporu možemo govoriti sa pozicija aktivne nesaglasnosti i građanske neposlušnosti, ili je u pitanju puka politička apatija, reprezentovana umorom od političkog angažmana i napuštanja instance ulaganja vlastitog glasa i donošenja odluka u političkoj sferi? Kakve zajednice možemo zamisliti, ukoliko pasivan otpor prepoznamo kao specifični oblik samo-alijenacije koja uzdrmava, ili makar nastoji da uzdrma, parametre i mogućnosti ostvarenja političkih ciljeva?

Na tribini će govoriti studenti doktorskih studija “Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija” na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu:
✲ Irena Javorski
✲ Marko Đorđević
✲ Jelena Vojvodić

Moderacija: prof. dr Jelisaveta Blagojević

Ciklus tribina „Manjinska čitanja politike“ nastao je u saradnji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta  (IPAK.Centar), Fakulteta za medije i komunikacije (Univerzitet Singidunum) Centra za ženske studije u Beogradu i Doma omladine Beograda, u želji da se pojam političkog shvati i promišlja šire i kompleksnije od njegovog konvencionalnog značenja, ali i da se tako shvaćenom pojmu političkog priđe sa pozicija koje izmiču uobičajenim identitetskim kategorijama i redukovanim diskursima kojima obiluje ubrzana i intenzivirana današnjica.

OSTALE VESTI