23.01.2017.
Poziv na otvoreni kurs "Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost"

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost, koji će prof. dr Rastko Močnik i doc. dr Rade Pantić održati kroz blok nastavu tokom letnjeg semestra 2017. godine na FMK u Beogradu (Karađorđeva 65).

Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente, a prijavu možete poslati do 12. februara na imejl fmk@singidunum.ac.rs.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu studija i fakultet na kome studirate.

Kurs je otvoren za prvih 30 prijavljenih učesnika. Posebno, ovaj kurs je otvoren za sve studente osnovnih, master i doktorskih studija na FMK.

 

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Predavači: prof. dr. Rastko Močnik, doc. dr. Rade Pantić

Simboličke formacije su okviri u kojima se izvršavaju različite delatnosti (prakse) u datom istorijskom momentu. One nude »smislove« kojima se rukovode individualni i kolektivni akteri epoha, klasa, grupa itd. Takva simbolička formacija je, na primer, moderna politička konstrukcija sa svojim ustanovama, diskursima i praksama, koja se zasniva na apstraktnoj i formalnoj jednakosti i slobodi građanki i građana; ili savremena umetnost sa svojim praksama, artefaktima, institucijama; ili nacionalna literatura sa svojim kanonom, školskim aparatom, institucijama i praksama. Sâme simboličke formacije nastaju iz interakcije različitih praksi koje se mogu međusobno podupirati, osporavati, polemisati jedna sa drugom, ulaziti u sukobe itd. Zbog svog dijaloškog karaktera, unutrašnjih kontradikcija i antagonizama simboličke formacije su nestabilne, njihova unutrašnja dinamika prouzrokuje istorijske lomove, transformacije, povremeno čak i prolazne momente bez simboličke hegemonije. U takvim trenucima prakse sa jakim simboličkim potencijalom mogu odlučujuće uticati na tok istorije. 

Otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija nudi »alternativan« pogled na istoriju evropskih simboličkih formacija. Počev od primera arhaične i klasične antike, antičke i klasicističke tragedije do modernih i savremenih umetničkih praksi, kurs prati različite načine na koje se ekonomske, političke, ideološke, kulturne i umetničke prakse uzajamno artikulišu, antagonizuju, razvezuju i nanovo artikulišu unutar uvek nestabilnih simboličkih formacija. Simboličke formacije tako se posmatraju kao ključno društveno vezivo putem koga se proizvodi učinak društva kao celine, ali i kao mesto  društvenog sukoba gde podređene i potisnute društvene grupe mogu iskazati svoje protivljenje, uneti rascep u društveni konsenzus i proizvesti nacrt drugačijeg društvenog projekta.

Detaljan program predavanja sa satnicom, kao i literaturu za seminar dobićete putem imejla nakon potvrde učešća na otvorenom kursu.

Dobro došli na FMK!

OSTALE VESTI