23.01.2017.
Poziv na otvoreni kurs "Analiza kapitalizma: uvod u političku ekonomiju"

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni kurs Analiza kapitalizma: uvod u političku ekonomiju, koji će prof. dr Rastko Močnik i doc. dr Rade Pantić održati kroz blok nastavu tokom letnjeg semestra 2017. godine na FMK u Beogradu (Karađorđeva 65).

Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente, a prijavu možete poslati do 12. februara na imejl fmk@singidunum.ac.rs.
U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu studija i fakultet na kome studirate.

Kurs je otvoren za prvih 30 prijavljenih učesnika. Posebno, ovaj kurs je otvoren za sve studente osnovnih, master i doktorskih studija na FMK.

 

Analiza kapitalizma: uvod u političku ekonomiju

Predavači: prof. dr. Rastko Močnik, doc. dr. Rade Pantić

Suočavanje sa savremenim društvenim procesima traži integrisano znanje iz humanističke i društvene teorije. Kurs predstavlja različite metode putem kojih klasične i savremene teorije analiziraju nastanak i razvoj kapitalističkog svetskog sistema, njegove krize, kao i aktuelne probleme, kao što su nejednakost u nacionalnim i u svetskim razmerama, vladavina finansijskog kapitala, državni dug, itd. Kurs proizlazi iz zamisli integracije društvenih nauka u jedinstvenu teorijsku platformu koja bi mogla poslužiti kao osnova za transformacione društvene prakse. Posebnu pažnju kurs polaže na predstavljanje i obrazlaganje političko-ekonomskih teorija i na njihovo povezivanje sa ostalim društvenim i humanističkim disciplinama. Polaznice i polaznici kursa stiču sistematično znanje uz pomoć koga su u mogućnosti da sagledaju aktuelne društvene procese kao deo istorijskih procesa „dugog trajanja“, kao i sposobnost za kritičku analizu savremenih problema mimo ustaljenih i opšte prihvaćenih interpretacija.

Detaljan program predavanja sa satnicom, kao i literaturu za seminar dobićete putem imejla nakon potvrde učešća na otvorenom kursu.

Dobro došli na FMK!

OSTALE VESTI