03.02.2017.
Okrugli sto "Kolonijalizam i postkolonijalizam" u Francuskom institutu

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na okrugli sto "Kolonijalizam i postkolonijalizam: Kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasleđa", koji će se održati u četvrtak 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji (Knez Mihailova 31, Beograd), sa početkom u 18 časova.

Učestvuju: 

- Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 
- Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 
- Zoran Ćirjaković, Fakultet za medije i komunikacije, 
- Nebojša Berec, istoričar.

Moderator: Predrag Šarčević, Treći program Radio Beograda.

Neposredan povod i referentni okvir za ovaj razgovor predstavlja nedavno objavljivanje prevoda tri „klasična“ teksta izuzetno značajnih autora: Mišela Lerisa (Fantomska Afrika, Izdavačka kuća "Kiša", Novi Sad 2016, prev. Sonja Segić), Emea Sezera (Rasprava o kolonijalizmu, FMK knjige, Beograd 2016, prev. Slavica Miletić i Đorđe Bajazetov) i Franca Fanona (Crna koža, bele maske, Mediterran Publishing, Novi Sad 2016, prev. Olja Petronić). 

Iako se veoma razlikuju kako žanrovski, stilski i estetski, tako i po obimu, vremenu nastanka, političkim i društvenim ciljevima, te i po poreklu svojih autora, ova tri dela jednako su prožeta duhom objektivnog i kritičkog mišljenja i intelektualnog otpora prema svim oblicima potčinjavanja. Pomažu nam da sagledamo genezu kolonijalizma i iskustvo stečeno sa njim, ali i da se kritički osvrnemo na savremene realnosti. 

Organizatori: Francuski institut u Srbiji, Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu, izdavačke kuće Mediterran publishing i Kiša iz Novog Sada.

OSTALE VESTI