14.02.2017.
Kritička škola kapitalizma na FMK

Kolektiv Gerusija i Studentski klub 128 vas pozivaju na seminar KRITIČKA ŠKOLA KAPITALIZMA koji će se održati od marta do decembra 2017. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. 

Na seminaru će se obrađivati četiri velike celine: 
(Prvi semestar: mart-april-maj)
1. KLASA 
2. RAD  
(Drugi semestar: oktobar-novembar-decembar)
3. DRŽAVA 
4. ALTERNATIVA  

Premda ove celine nisu dovoljne da bi se kapitalističko društvo i njegove alternative razumele temeljno i u potpunosti, smatramo da predstavljaju nužni početak takvog posla. Svaka od celina obuhvata šest pod-tema koje će temama prilaziti iz različitih perspektiva i na različitim nivoima opštosti.

Cilj seminara jeste da se kroz predavanja i čitalačke sekcije učesnici i učesnice temeljno upoznaju sa ovim oblastima i da dobiju analitički aparat koji bi u budućnosti mogli/e da upotrebe u disciplinama kojima se bave. Sa druge strane, smatramo da je domet „leve“ analize gorućih društvenih fenomena kod nas na izuzetno niskom nivou, te je dugoročniji cilj seminara otvaranje mesta za razvijanje istog na jedan ozbiljan i temeljan način.

Sastanci će se održavati dvomesečno, subotom popodne, i trajaće okvirno pet sati (pauze uračunate). Sastojaće se od kraćih predavanja i potom čitalačkih sekcija. Realizaciju KRITIČKE ŠKOLE KAPITALIZMA (KŠK) pomoći će, u svojstvu predavača i istaknuti strani i domaći levi teoretičari.

Usled strukturnih ograničenja primorani smo da broj učesnika svedemo na dvadeset.

Seminar je, pre svega, namenjen studentima osnovnih i master studija, međutim, mogu participirati i zainteresovani neobuhvaćeni ovim kategorijama. Predznanje nije nužno, ali ozbiljna zainteresovanost jeste. Želimo jasno da istaknemo da od budućih učesnika tražimo apsolutnu posvećenost u vidu u blagovremenih (i kontinuiranih) dolazaka na predavanja, praćenja nastave i čitanja zadate literature.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU:

Prijave šaljete na mejl: kritickaskolakapitalizma@gmail.com

Potrebno je da prijave sadrže sledeće: vaše podatke: ime, prezime, ustanova pri kojoj ste ili fakultet ako studirate (ovaj deo nije nužan ukoliko niste student ili akademac), godina rođenja, kao i kraće motivaciono pismo (gde nam ukratko kažete koliko ste upoznati s temama, zašto vas one zanimaju i šta očekujete od ovog kursa).Ukoliko ste se ranije bavili ovom temom, navedite na koji način, da li ste negde pisali o tome (npr. ako imate neki pisani rad/tekst u vezi s tim, bilo seminarski, bilo neki neformalni - pošaljite i to), kao i dokle ste stigli s istraživanjem. Potpuno je u redu da nemate nikakvo prethodno poznavanje problematike dokle god ste iskreno zainteresovani. Motivaciono pismo biće glavni kriterijum u selekciji.

Obaveze učesnica/ka:

Dolasci su obavezni i propuštanje više od jednog predavanja neće se tolerisati (malo je mesta, te je besmisleno da nekome ko bi možda učestovao, a nije „prošao“, uzimate mesto). Takođe, važno je čitati obaveznu/zadatu literaturu i dolaziti pripremljen na sastanke. Stoga još jednom molimo da se ne prijavljuje ko nije spreman na ovakve uslove rada. 

Opšte informacije: 

Kotizacije nema – učešće je BESPLATNO.
Po završetku seminara, ukoliko bude volje pojedinačnih učesnika/ca za to, postoji i mogućnost objavljivanja kraćih eseja na izabranu temu vezanu za obrađenu problematiku u nekom od relevatnijih društveno-teorijskih časopisa. Mentori tih radova biće predavači na seminaru.

Literatura:

Literatura će obuhvatati tekstove na srpskom i engleskom, a organizatori će se potruditi da u toku seminara prevedu pojedine tekstove sa engleskog - ukoliko je neophodno – odnosno nemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Spisak literature ćemo blagovremeno poslati mejlom učesnicima.

Rok za prijavljivanje je 5. mart 2017.

OSTALE VESTI