21.02.2017.
Radionica Asocijacije sistemskih terapeuta: Ljubav i seksualnost u terapiji parova
prof. Umberta Telfener

Asocijacija sistemskih terapeuta (AST) u saradnji sa Departmanom za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu organizuje jednodnevnu radionicu "Ljubav i seksualnost u terapiji parova" koju će voditi prof. Umberta Telfener sa Univerziteta La Sapienza u Rimu.

Radionica će se održati u subotu, 18. marta 2017. od 10 do 16 časova na Fakultetu za medije i komunikacije (Karađorđeva 65, Beograd).
Učešće na radionici je besplatno za studente master studija psihologije na FMK.

Prof. Umberta Telfener je klinički psiholog i profesor na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, sistemski porodični terapeut i supervizor. Deset godina je radila u državnoj zdravstvenoj instituciji, a u privatnoj praksi radi od 1980. godine.Supervizira rad profesionalaca individualno i grupno. Vođena Milanskom porodičnom terapijom, prof. Telfener objavila jebrojne knjige i članke u italijanskim i drugim stranim žurnalima, uključujući i "Sistemski rečnik" uz superviziju Heinz von Foerstert (Sistemica, Bollati Boringhieri, Torino 2003); "Učenje konteksta" (Apprendere i contesti, Cortina Editore Milano 2011) i "Refleksivnost u psihoterapiji" (Ricorsivita in psicoterapia, Bollati Boringhieri, Torino 2014). U oblasti postmodernih i hipermodernih relacija, objavila je četiri knjige na temu ljubavi i ostalih relacionih tema. Jedan od poslednjih članaka koje je objavila je "Spiritualna dimenzija u psihoterapiji" (Terapia Familiare N° 107, 2015), i članak u knjizi autora Imelde Mekkarti i Gejl Simona, "Sistemska terapija kao transformativna praksa" (Everything Connected, 2016).

Asocijacija sistemskih terapeuta (AST) je nevladina organizacija osnovana 2005. godine, koja okuplja grupu edukovanih i međunarodno sertifikovanih psihoterapeuta, trenerski tim koji obavlja edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterapije. AST je registrovan kao Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju.

Prijavu za radionicu pošaljite Jeleni Milićević na e-mail adresu jels.milicevic@hotmail.com, a dodatne informacije možete dobiti na sajtu AST.

OSTALE VESTI