10.04.2017.
"Reprezentacija i postkolonijalizam": otvoreno predavanje dr Aleksandra Zistakisa
A. Zistakis. Jubail, Saudi Arabia, 2015.

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na ovoreno predavanje dr Aleksandra Zistakisa "Reprezentacija i postkolonijalizam", koje će se održati 26.aprila u 18.30 časova u Sali 3 na prvom spratu FMK.

POLITIKA REPREZENTACIJE

Glavna tema predavanja je pojam i problem reprezentacije. Iako je taj pojam od samog početka u sebi i sobom nosio određenu političku orijentaciju i strategiju, ipak se u novije vreme primećuje njegovo smeštanje u okvir skoro isključivo političke problematike, u kojoj on služi prvenstveno proizvodnji i ekspresiji političkih tenzija.Reprezentacija će biti razmatrana pre svega u pogledu njene unutrašnje logike i problema koje ta logika generiše. Takođe će biti govora o mogućim opštim posledicama ciljeva i principa jedne određene politike reprezentacije: post-kolonijalne politike reprezentacije subalternog.
Kako bi se bolje osvetlio aktuelni teorijsko-politički problem reprezentacije, detaljnije ćemo se pozabaviti pojedinim tekstovima dvoje istaknutih post-kolonijalnih teoretičara, pripadnika dve različite generacije teoretičara, i predstavnika dve različite faze razvoja post-kolonijalne teorije i diskursa: Gayatri Chakravorty Spivak i Kwame Anthony Appiah. Njihove teze će istovremeno poslužiti i kao povod za refleksiju o stanju i perspektivama Evropske kulture, teorije i diskursa.

Dr Aleksandar Zistakis je filozof, bavi se estetikom i političkom filozofijom.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.

OSTALE VESTI