12.05.2017.
"Kako se gradila nacija: Konstruisanje jugoslovenstva na primeru časopisa Jugoslovenče u Kraljevini Jugoslaviji"

Otvoreno predavanje Centra za jugoslovenske studije 

Četvrtak, 25. maj 2017. u 19:00
Fakultet za medije i komunikacije, IV sprat sala 8a

Kako se gradila nacija: Konstruisanje jugoslovenstva na primeru časopisa Jugoslovenče u Kraljevini Jugoslaviji

dr Lada Stevanović, Etnografski institut SANU

Predavanje je posvećeno načinu na koji se konstruisao jugoslovenski nacionalni identitet u Kraljevini Jugoslaviji kroz iščitavanje dečijeg časopisa Jugoslovenče koji je izlazio u periodu 1931-1941. godine, a bio je namenjen učenicima osnovnih škola i publikovan je jedanput mesečno u toku trajanja školske godine. Budući da su ove dečije novine počele da izlaze dvanaest godina nakon što je osnovana prva jugoslovenska država – Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, njegov naziv upućuje ne samo na uzrast čitalaca kojima je časopis bio namenjen, već i na predstavnike mlade jugoslovenske nacije koja se tek ustanovljavala. Namenjen deci, časopis Jugoslovenče direktno i jasno ilustruje na koji način su se kreirale, ispisivale, prikazivale i propagirale jugoslovenske ideje i kako se zamišljala nacija. Kao takav, materijal je prikladan za razumevanje načina  na koji  se konstruiše i funkcioniše nacionalni identitet u svet nacija u kome živimo.

Dr Lada Stevanović je rođena 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za klasične nauke, a doktorirala u Ljublјani na grupi za antropologiju antičkog sveta, na  Institutum Studiorum Humanitatis,. U istraživanjima kombinuje savremene antropološke teme i teme iz oblasti antropologije antike i istorijske antropologije, sa posebnim osvrtom na rodnu perspektivu i preispitivanje konstrukcije rodnih  identiteta kroz sinhroniju i dijahroniju. Pored toga, bavi se pamćenjem i nacionalnim identitetom, a pre svega načinima na koji se konstruisalo jugoslovenstvo. Zaposlena je u Etnografskom institutu SANU. Objavila je monografiju Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in Greek Funerary Rite. 

Centar za jugoslovenske studije (Cejus) osnovan je 2016. godine pri Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu. Centar je usmeren na umrežavanje istraživača/ica iz različitih disciplina, te na stvaranje platforme u transdisciplinarnom akademskom i medijskom prostoru za dalja istraživanja političkih, društvenih i kulturalnih aspekata Jugoslavije i postjugoslovenskog prostora. 

OSTALE VESTI