19.05.2017.
Digitalno doba: Tribina "Internet i demokratija" u Domu omladine Beograda

Fakultet za medije i komunikacije i Dom omladine Beograda vas pozivaju na novu tribinu u ciklusu "Digitalno doba":

INTERNET I DEMOKRATIJA

Sreda, 24.05.2017. u 19 časova

Tribinska sala Dom omladine Beograda

U razgovoru učestvuju:

- Lazar Džamić, marketinški stručnjak
- Jovan Čekić, filozof
- Novica Milić, teoretičar književnosti

Osnovna teza je bila da dugogodišnje preživljavanje autoritarnih režima direktno zavisi od njihove sposobnosti da kontrolišu protok informacija i ideja unutar i prema svojoj zemlji. Prema toj tezi, internet, sms poruke, mobilni telefoni, socijalne mreže stvaraće veoma široki krug ljudi koji razmenjuju informacije, pa će kao posledicu toga vršiti pritisak na autoritarne vlasti za izgradnju demokratije. Međutim, danas izgleda sve komplikovanije. Svet digitalnih komunikacija jeste pomogao da pobune u Ukrajini, na Filipinima, u Libanu i Kolumbiji postignu svoje ciljeve, ali sve te zemlje su države sa, više ili manje, demokratskim sistemima. U Burmi, Iranu i Zimbabveu, na primer, nisu uspeli. Revolucija informacija je dugoročni proces, koji ima uticaj na slabljenje režima ali još uvek nije potpuno predvidiva. Mnogi su mislili da će internet demokratizovati Kinu, ali dosadašnja praksa to ne potvrđuje. Ljudi, poput onih na Bliskom istoku na primer, ne biraju uvek pluralizam ili demokratiju. Ponekad se opredeljuju za sigurnost, makar to značilo i apsolutizam, ponekad se vezuju potpuno za uski lokalni interes. Internet ima višeznačni efekat, ali on, kao što služi onima koji žele slobodnu cirkulaciju informacija, tako služi i onima koji je žele sprečiti. Moderna tehnologija, otvara svoja vrata za sve vrste opsesija, od krajnje demokratskih do krajnje nasilnih. Zahtev za promenama je uspešan ne samo zato što dolazi sa internetskih stranica nego, pre svega, zato što je u nekom društvu zahtev za demokratizacijom dovoljno jak i što je gnev protiv autoritarnih režima dovoljno sazreo da zahteva promene. Kina je 2010. godine objavila svoju prvu formalnu izjavu o pravima i odgovornostima korisnika interneta. Vlasti vrlo precizno kažu da internet spada „pod pravila kineskog suvereniteta.“ Time se opravdava digitalni kineski zid koji Peking izgrađuje na mreži, sprečavajući slobodni protok informacija. Administracija predsednika Obame je FBI-u dala pristup „elektronskim komunikacijama“, u slučajevima kada istražuju terorizam ili špijunažu. Stručnjaci veruju da će komunikacijske kompanije imati samo jednu adresu koja ih može zaštiti od hakera – to će biti vlade njihove države. Što hakeri budu bolji, to će i zahtevi za sigurnošću biti jači pa će sve više rasti tehnologija zaštite. Rezultat svega će biti, da svet neće imati jedan internet nego mrežu međusobno povezanih interneta, pažljivo kontrolisanih od strane vlada. Zato nije moguće, čak ni danas, sa sigurnošću predvideti dugoročni uticaj na politički razvoj nedemokratskih država. Ali se može sa sigurnošću tvrditi da su mogućnosti toliko široke koliko je široka i želja korisnika interneta.

Urednica tribine je Nena Daković Jovanović.

Edicija Ars/Techne izdavaštva Fakulteta za medije i komunikacije posvećena je promišljanju promena koje sa sobom donosi digitalno doba. 

1. DIGITALNA ISKLJUČENOST: KAKO KAPITALIZAM OKREĆE INTERNET PROTIV DEMOKRATIJE

2. STUDIJE DIGITALNOG

3. KODIRANJE SLOBODE: ETIKA I ESTETIKA HAKOVANJA

OSTALE VESTI