23.08.2017.
Gostovanje Bruna Latura: Ka novom mišljenju prirode i kulture
Bruno Latur

Bruno Latur – francuski filozof, sociolog i antropolog – jedan je od najuticajnijih teoretičara našeg doba. U centru njegovih istraživanja su pitanja političke ekologije, modernosti i naučne metode, koje Latur u sklopu svojih brojnih interdisciplinarnih projekata nastoji da presloži i osavremeni tako da se mogu nositi s izazovima klimatskih, tehnoloških i kulturalnih promena. 

Beogradska i zagrebačka poseta Bruna Latura zamišljena je kao predstavljanje recentnih promišljanja ka jednom novom poimanju prirode i kulture. Tim povodom Fakultet za medije i komunikacije i Multimedijalni institut objavljuju dve sveske sabranih eseja i razgovora, kao svojevrstan uvod u Latura.

Predavanja i razgovori biće održani na engleskom jeziku, osim razgovora u Francuskom institutu, gde će biti obezbeđen simultani prevod sa francuskog na srpski.

21.09. [četvrtak] :  18:30h, Dvorana Kulturnog centra Beograda— predavanje: Suočavanje sa Zemljom / Facing Gaia

22.09. [petak] : 19h, Francuski institut / Beograd— razgovor o novim modusima istraživanja 

23.09. [subota] : 19h, Muzej suvremene umjetnosti / Zagreb— predavanje: O koncepciji misaonih izložbi / About the notion of thought exhibitions 


Programe organizuju Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu i Multimedijalni institut iz Zagreba, u saradnji sa Francuskim institutima u Srbiji i Hrvatskoj, Kulturnim centrom Beograda, Booksom i Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu.


** Dosad objavljene knjige Bruna Latura na srpskom i hrvatskom: Nikad nismo bili moderni – ogled iz simetrične antropologije [Zagreb: Arkzin & AIIR, 2005 / Novi Sad: Mediteran publishing, 2011] i Istraživanje o modusima života – jedna antropologija Modernih [Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2015]

OSTALE VESTI