06.09.2017.
Društvena teorija za kritiku kapitalizma: dva otvorena kursa u zimskom semestru 2017

Modul Društvena teorija za kritiku kapitalizma

Otvoreni kursevi Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka i Teorija ideologije

Predavači: prof. dr. Rastko Močnik i doc. dr. Rade Pantić

Suočavanje sa savremenim društvenim procesima traži integrisano znanje iz humanističke i društvene teorije. Na predmetima modula Društvena teorija za kritiku kapitalizma biće predstavljene metode putem kojih klasične i savremene teorije analiziraju nastanak i razvoj kapitalističkog svetskog sistema te njegovu sadašnju krizu. Modul prezentuje različite teorijske pristupe aktuelnim problemima, kao što su zaoštravanje klasnih suprotnosti u nacionalnim i u svetskim razmerama, vladavina finansijskog kapitala, državni dug, itd. Program modula proizilazi iz zamisli integracije društvenih nauka u jedinstvenu teorijsku platformu koja bi mogla poslužiti kao osnova za transformacione društvene prakse. Posebna pažnja polaže se na predstavljanje i obrazlaganje političko-ekonomskih teorija i na njihovo povezivanje sa ostalim društvenim i humanističkim disciplinama. Studentkinje i studenti stiču sistematično znanje uz pomoć koga su u mogućnosti da sagledaju aktuelne društvene procese kao deo istorijskih procesa „dugog trajanja“, kao i sposobnost za kritičku analizu savremenih problema mimo ustaljenih i opšte prihvaćenih interpretacija.

Modul Društvena teorija za kritiku kapitalizma je sastavni deo studijskog master programa Kritičke studije politike. Kursevi modula su takođe otvoreni kao izborni predmeti za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa. Kursevi su otvoreni i za svu zainteresovanu javnost. 

U prvom semestru akademske 2017/18. godine biće izvedena prva dva kursa modula: Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka i Teorija ideologije. Kursevi će se izvoditi svakog meseca u nedeljnim blokovima po osam predavanja.

Zainteresovani se mogu prijaviti na email adresu rade.pantic@fmk.edu.rs

Prijavljeni će na svoju email adresu dobijati obaveštenja o terminima predavanja i studijsku literaturu, a po završetku predavanja i power-point prezentacije.

 

Sadržaj predavanja:

Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka

1.  Problem humanistike kroz istoriju: od humanizma do danas

2.  Kapitalistički svetski sistem i nastanak sistema društvenih nauka

3.  Sistem društvenih nauka i njegovi učinci

4.  Teorijska proizvodnja i problem predmeta društvenih nauka (koncept totalne društvene činjenice)

5.  Teorijska proizvodnja kod Marksa i Frojda

6.  Altiserov model kompleksne strukture sa dominantom i determinantom

7.  Klasična politička ekonomija (proizvodnja vrednosti i društvene klase)

8.  Marksova kritika političke ekonomije i teorija eksploatacije

9. Teorija vrednosti i formiranje prosečne profitne stope (klasici, neoklasici, Marks)

10. Teorije krize

11.  Teorija novca i finansijskog kapitala

12.  Neoliberalna epistemologija: društvene nauke danas

 

Teorija ideologije

1.  Teorija ideologije u antropologiji 1: „odnosi šegačenja“ (Levi-Stros, Redklif-Braun)

2. Teorija ideologije u antropologiji 2: razmena darova kao totalna društvena institucija (Mos, Levi-Stros, Lič)

3.  Teorija ideologije u antropologiji 3: društvo, zajednica, kultura, identitet (Godelije)

4.  Teorija ideologije u antropologiji 4: „rituali preokretanja“ (Glakman, Breznik)

5.  Teorija ideologije u antropologiji 5: „telesne tehnike“ (Mos, Burdije)

6.  Teorija robnog fetišizma i „preobraženi oblici“ (Marks)

7. Liberalizam, kapitalizam i pravni fetišizam: nastanak modernog individualizma i autonomizacija društvenih sfera

8.   Ideološki državni aparati i koncept ideološke interpelacije (Altiser)

9.   Nacija i teorija „nulte institucije“ (Levi-Stros, Močnik)

10. Teorija ideologije i polifonija (Bahtin, Dikro, Močnik)

11. Teorija hegemonije i kulturalizacija teorije ideologije (Gramši, Breznik)

12. Tri ideologije: liberalizam, konzervatizam, socijalizam (Volerstin)

 

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da se prijave za učešće na modulu Društvena teorija za kritiku kapitalizma. Za sve dodatne informacije možete se obratiti docentu Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.

Dobro došli na FMK!

OSTALE VESTI