09.10.2017.
Luka Bešlagić u Poletu: Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije

O DOGAĐAJU – NE DOGAĐAJU, GOVORU

izvođenje govora – ne razgovora, govora – povodom knjige „teorije eksperimentalne tekstualne produkcije“, čije izvođenje izvodi autor luka bešlagić, teoretičar-izvođač govora, odigrava se – ne odigrava se, izvodi se – u sredu 11. oktobra u 19h, u galeriji polet, kada se očekuje izvođenje govora – ne razgovora, govora... [ovde se rukopis – ne rukopis, govor – prekida]

O KNJIZI

Pojmom „eksperimentalna tekstualna produkcija“ označavaju se različite nekonvencionalne književne prakse koje se, počevši od pojave posleratnih neoavangardnih tekstualnih pokreta, postupno vezuju za metajezičku autorefleksiju i prodor teorijskog govora u telo prvostepenog diskursa književnosti. Tako nastali modusi subverzivne tekstualnosti zahtevaju nove forme teoretizacije, koje se problematizuju u knjizi Luke Bešlagića. Kroz tri centralna poglavlja obrađuju se tri teorijsko-problemska okvira: (1) radikalni lingvistički skepticizam i jezičko-kritička pozicija nemačko-austrijske filozofije jezika; (2) francuska strukturalistička i poststrukturalistička epistemologija tekstualnosti; (3) relacija teorijskog i književnog pisma, kojom se ispituju složeni procesi uodnošavanja ta dva diskurzivna registra, te nemogućnost da se ovi diskursi razgraniče. Teoretizacija eksperimentalne tekstualne produkcije mora uvažiti savremene transdisciplinarne teorijske pristupe, ali i usvojiti transdisciplinarno hibridno pismo – oblik teoretizacije koji specifičnosti teorijskog diskursa poližanrovski povezuje sa retoričkim strategijama književnosti.

Više o knjizi: goo.gl/zHWRKk

O AUTORU

Dr Luka Bešlagić (Beograd, 1985) završio je osnovne studije na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, gde je stekao i zvanje mastera komunikologije. Na doktorskom studijskom programu Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija, pri FMK, odbranio je doktorsku disertaciju „Teorije savremene eksperimentalne tekstualne produkcije“. Bavi se hibridnim transdisciplinarnim teorijama u polju humanistike. Objavljuje radove u naučnim, stručnim i književnim časopisima. Autor je eksperimentalnih tekstova koji materijalizuju opisana teorijska istraživanja, te knjige „Dva govora romana“ (2012), u kojoj se poližanrovski uodnošava teorijski i književni diskurs. Radi kao docent na Fakultetu za medije i komunikacije.

OSTALE VESTI