25.10.2017.
Predstavljanje knjige "Između dela i predmeta" na Sajmu knjiga u Beogradu

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na predstavljanje knjige "Između dela i predmeta" autora Nikole Dedića, koje će se održati u petak 27. oktobra u 13h u Sali Borislav Pekić Beogradskog sajma, u okviru 62. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu.

Učestvuju:
- Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti, dekan Fakulteta za medije i komunikacije
- Bojan Blagojević, filozof, docent na Filozofskom fakultetu u Nišu
- Nikola Dedić, istoričar umetnosti i autor knjige.

O KNJIZI
Knjiga "Između dela i predmeta. Majkl Frid i Stenli Kavel" između moderne i savremene umetnosti počiva na dve ravni analize. Prva pripada domenu istorije umetnosti, u čijem je fokusu analiza načina na koji moderna umetnost tretira problem teatra i teatralnosti, te analiza razloga i načina na koji je ova problematika sa pojavom savremene umetnosti napuštena. Drugi nivo analize pripada domenu filozofije, a u okviru te analize pokazuje se veza između filozofskog koncepta skepticizma i istorijsko-umetničkog koncepta teatralnosti, pri čemu se oba koncepta tiču moderne kao doba epohalne, strukturalne krize. Ovu problematiku iz svojih domena analiziraju Majkl Frid kao istoričar umetnosti, sa jedne strane, i Stenli Kavel, kao filozof sa druge. Ova studija stoga jeste metateorijska diskusija o Fridovoj istoriji umetnosti kroz prizmu Kavelove filozofije jezika, i obrnuto: knjiga daje uvid u Kavelovu filozofiju jezika kroz postavke Fridovog istorijsko-umetničkog metoda. 

O AUTORU
Dr Nikola Dedić, vanredni profesor istorije umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Autor je knjiga Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960. (2009), Ka radikalnoj kritici ideologije: od socijalizma ka postsocijalizmu (2009), Trijumf savremene umetnosti (koautor, 2010), Niže nego ljudski: Srđan Đile Marković i andergraund figuracija (2011) i Slika u doba medija: Dragomir Ugren (2011) i kopriređivač zbornika Radikalna apstrakcija: apstraktno slikarstvo i granice prikazivanja (2013) i Savremena marksistička teorija umetnosti (2016). Zamenik je glavnog urednika časopisa za studije umetnosti i medija Art+Media. Dobitnik je nagrade za najbolju likovnu kritiku „Lazar Trifunović”. Bavi se istorijom i teorijom umetnosti druge polovine 20. veka.

Detaljnije o knjizi na strani FMK izdavaštva.


Pozivamo vas i na štand Fakulteta za medije i komunikacije na  62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Nalazimo se u Hali 4 Beogradskog sajma, na istom mestu kao i prethodne godine.

Sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo novu mini ediciju Svici:
P.P. Pazolini: NESTANAK SVITACA 
V. Šklovski: UMETNOST KAO POSTUPAK 
R. Debre: SOCIJALIZAM: ŽIVOTNI CIKLUS
Ž. Delez: ŠTA JE STVARALAČKI ČIN?
Ž.-L. Komoli: MESTO GLEDAOCA - Razgovor s Andreom Labartom
L. Kac: RAZGOVOR SA VOKEROM EVANSOM
A. Bazen: ONTOLOGIJA FOTOGRAFSKE SLIKE
V. Barouz: ELEKTRONSKA REVOLUCIJA
R. Bart: PISMO ANTONIONIJU
G. Debor, Ž. Volman: UPUTSTVO ZA PRIMENU DIVERZIJE

Takođe, na sajmu vas čekaju i:
K. Malabu: ŠTA DA RADIMO SA NAŠIM MOZGOM?
Ž.-L. Nansi: NACISTIČKI MIT
A. Badiju: PRAVI ŽIVOT
F. Fanon: PREZRENI NA SVETU
Zbornik PERIFERIJE POLITIČKOG
B. Latur: MREŽE, DRUŠTVA, SFERE
i mnoge druge...

Dobro došli!

OSTALE VESTI