20.12.2017.
Razgovor o knjizi "Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije"

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na razgovor povodom knjige "Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije" doc. dr Luke Bešlagića, koji će se održati 25. decembra u Srpskom književnom društvu (Francuska 7), sa početkom u 20 časova.

Učestvuju:
- dr Dubravka Đurić, teoretičarka književnosti i pesnikinja
- dr Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti
- Irena Javorski, teoretičarka umetnosti i književnosti
- dr Luka Bešlagić, autor knjige

O KNJIZI

Eksperimentalne tekstualne produkcije jesu oznake za nekonvencionalnu književnu praksu koja se, počevši od pojave posleratnih neoavangardnih tekstualnih pokreta, postupno vezuje za metajezičku autorefleksiju i prodor teorijskog diskursa u telo prvostepenog diskursa književnosti. Autor knjige predlaže da tako nastali modusi subverzivne tekstualnosti zahtevaju nove forme teoretizacije. U studiji se kritički tretiraju tri teorijske paradigme savremene transgresivne tekstualne produkcije: radikalnim lingvističkim skepticizmom utvrđuje se jezičko-kritička pozicija nemačko-austrijske filozofije jezika; sučeljavanjem teorijskih platformi strukturalizma i poststrukturalizma istražuje se francuska epistemologija tekstualnosti; relacija teorijskog i književnog pisma ispituje se ukazivanjem na složene procese uodnošavanja ta dva diskurzivna registra, te na nemogućnost da se ovi diskursi razdvoje i razgraniče, a takav modus hibridne tekstualnosti demonstriran je izvođenjem kraćeg poližanrovskog teksta. U studiji se zastupa stanovište da se eksperimentalna tekstualna produkcija ne može metajezički tretirati nezavisno od savremenosti transdisciplinarne teorije i, konkretnije, transdisciplinarnog pisma – oblika teoretizacije koji specifičnosti teorijskog diskursa intertekstualno povezuje sa retoričkim strategijama književnosti.

O AUTORU

Luka Bešlagić (Beograd, 1985) završio je osnovne studije na Fakulte­tu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, gde je stekao i zvanje mastera komunikologije. Na doktorskom studijskom programu Transdiscipli­narne studije savremene umetnosti i medija, pri FMK, odbranio je doktorsku disertaciju sa temom Teorije savremene eksperimentalne tekstualne produkcije. Bavi se hibridnim transdisciplinarnim teorijama u polju humanistike i, po­sebno, teoretizacijom eksperimentalne tekstualne prakse. Objavljuje radove u naučnim časopisima i tematskim zbornicima (AM: Journal of Art and Media Studies, Srpska politička misao, Preplitanja i ukrštanja [Hibridnost u književ­nosti]: zbornik radova). Autor je i eksperimentalnih tekstova koji postvaruju opisana teorijska istraživanja (časopisi: ProFemina, Agon, Proletter), te knjige Dva govora romana (2012), koja poližanrovski uodnošava teorijski i književni diskurs. Radi kao docent na Fakultetu za medije i komunikacije.

OSTALE VESTI