31.10.2012.
Laboratorija za psihološka istraživanja na FMK

Od prvog novembra na Fakultetu za medije i komunikacije sa radom počinje Laboratorija za psihološka istraživanja. Laboratorija predstavlja istraživačko-nastavnu jedinicu koja funkcioniše u okviru Departmana za psihologiju FMK. Njena prvenstvena funkcija je uključivanje studenata u naučno-istraživački proces, odnosno omogućavanje studentima da prođu kroz sve faze naučnog istraživanja.

Pored toga, u okviru Laboratorije biće organizovane edukacije vezane za različite metodološke i statističke procedure koje se koriste u istraživačkom radu. Takođe, biće organizovane i tribine na kojima će gostovati istraživači iz oblasti psihologije iz različitih institucija u Srbiji.

Pozivamo sve studente koji su zainteresovani da uzmu učešće u bilo kom aspektu rada Laboratorije da dođu na prvi sastanak, koji će se održati u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 18 časova u Sali 9, gde se mogu bliže upoznati sa radom Laboratorije i odlučiti da li će i u kojoj meri u njemu učestvovati.

Za sva dodatna obaveštenja možete pisati Janku Međedoviću na e-mail: janko.medjedovic@fmk.edu.rs

OSTALE VESTI