20.11.2012.
Poziv na predavanje Moralna hrabrost - branitelji ljudskih prava

Predavanje na temu "Moralna hrabrost - branitelji ljudskih prava" biće održano u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava dana 26.11. sa početkom u 18:30 u Sali 1 na I spratu Fakulteta za medije i komunikacije.

Kultura ljudskih prava, odnosno poštovanje osnovnih ljudskih prava, sastavni je deo i jedan od preduslova pravne države i vladavine prava. Sistemi zaštite ljudskih prava kontinuirano se razvijaju i danas postoje u različitim formama, ali odgovoran građanin/ka, razvijene moralne svesti i savesti predstavlja najsigurniju barijeru kršenju osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Svi možemo biti branitelji ljudskih prava, ukoliko to želimo i smemo. To je moralna dužnost svih odgovornih građana, koji ne strahuju od toga da li će i na koji način biti prihvaćeni u lokalnoj sredini, nego teže istini i pravdi, kao neprikosnovenim vrednostima koje unapređuju međuljudske odnose. Biti pravedan, na svoju štetu ili na štetu sebi bliskih, predstavlja hrabrost, ali i moralni imperativ tolerantnog i prosperitetnog društva.

Cilj predavanja jeste da se mladi ljudi informišu o tome ko je branitelj ljudskih prava, odnosno koja je njegova društvena uloga i kakav je njegov društveni položaj?; ko i na koji način štiti prava i slobode branitelja prava i sloboda?; kako se branitelj ljudskih prava kotira između kategorija legaliteta i legitimiteta?
Drugi cilj jeste da se, kroz debatu, mladu ljudi podstaknu na razmišljanje i razvoj svesti o uzročno-posledičnoj vezi između građanske odgovornosti, dužnosti i obaveza, prava i sloboda, morala i etike, razumevanja i poštovanja. Pokušaćemo zajedno da odgovorimo na pitanje da li je osnova slobode identitet ili integritet?

OSTALE VESTI